slovensky
english

Ponuka stáží a práce

Stáž v ENERGY-HUB
 • Podrobnejšie informácie o stáži sa dozviete tu
 • Stáž na Zastúpení BSK pri EÚ v Bruseli
 • Podrobnejšie informácie o stáži sa dozviete tu
 • Stáž na Veľvyslanectve SR v Dubline
 • https://www.regionalnageografia.sk/index.php?p=1358765262&nid=2391
 • Stáž na komunikačnom oddelení - GLOBSEC Forum 2024
 • https://www.globsec.org/join-us/careers/intern-communications-department-globsec-forum-2024
 • Stáž na Odbore medzinárodnej spolupráce CVTI SR
 • https://growni.sk/praca/centrum-vedecko-technickych-informacii-sr-staz-na-odbore?sortBy=date&page=1
 • Inšititút environmentálnej politiky - stáž
 • https://euractiv.sk/praca/institut-environmentalnej-politiky-iep-bratislava-home-office-staz-v-institute-environmentalnej-politiky/
 • Štatistický úrad SR - ponuka práce
 • Špecialista štatistik v sekcii všeobecnej metodiky, registrov a koordinácie národného štatistického systému
  https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/44587
 • Špecialista štatistik v sekcii makroekonomických štatistík
  https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/44588
 • Špecialista štatistik v sekcii sociálnych štatistík a demografie
  https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/44547
 • Špecialista štatistik v sekcii podnikových štatistík
  https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/44508
 • Špecialista štatistik v sekcii makroekonomických štatistík
  https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/44459
 • Špecialista štatistik v sekcii podnikových štatistík
  https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/44461
 • Špecialista štatistik v sekcii diseminácie a komunikácie
  https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/44462
 • Odborný zamestnanec bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany v prevádzkovom odbore
  https://www.profesia.sk/praca/statisticky-urad-sr/O4752466
 • Inštitút finančnej politiky - letná brigáda
 • https://ifp.sk/kariera/#toggle-id-8
 • Sekcia územného plánovania, Metropolitný inštitút Bratislavy
 • https://mib.sk/kariera/staz-na-sekcii-uzemneho-planovania/
 • Inšitút regionálnej politiky - stáž
 • https://bratislavskykraj.sk/hladame-stazistov-do-institutu-regionalnej-politiky/
 • Ministerstvo financií SR - Útvar hodnoty za peniaze - stáž
 • https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/kariera/staze/
 • Ministertvo životného prostredia SR - Inštitút environmentálnej politiky (IEP)
 • https://www.minzp.sk/iep/kariera/
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • https://mirri.gov.sk/kariera/kariera-u-nas/staze-pre-studentov/
 • AIESEC in Comenius University, Entry-Level Project Specialist
 • https://growni.sk/praca/aiesec-comenius-university-project-coordinator?page=1
 • POLIS ANALYSIS analytik
 • https://www.polisanalysis.com/jobs/analyst
 • GLOBSEC - Defence&Security Stream
 • https://growni.sk/praca/globsec-internship-at-defense-security-stream?who=student_vs&page=2
 • 2024-04-09-mayales
  © 2011 - 2015