slovensky
english


Stáž na Zastúpení BSK pri EÚ v Bruseli

Zahraničná stáž v Bruseli

Absolvujte stáž na Zastúpení Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli a získajte tak príležitosť oboznámiť sa s fungovaním regionálnej politiky na úrovni EÚ.

Obdobie výkonu stáže: SEPTEMBER - DECEMBER 2024 (presné dátumy podľa dohody)

Miesto výkonu stáže: Brusel, Belgicko

Základné požiadavky:

- Študent/študentka VŠ alebo absolvent/absolventka do 1 roka od ukončenia VŠ v odboroch Politické vedy, Medzinárodné vzťahy, Európske štúdiá, ale aj v iných príbuzných odboroch
- Výborná znalosť slovenčiny, aktívna znalosť angličtiny (znalosť francúzskeho jazyka výhodou)
- Znalosť Microsoft Office
- Záujem o oblasť regionálnej politiky z európskej perspektívy
- Výborné komunikačné a organizačné schopnosti
- Flexibilita, spoľahlivosť, dynamickosť, schopnosť pracovať v tíme

Náplň práce:

- Príprava materiálov a podkladov pre potreby Zastúpenia
- Monitorovanie výziev, správ, či iniciatív relevantných pre regionálnu samosprávu
- Príprava zápisov z konferencií a podujatí organizovaných inštitúciami EÚ a inými organizáciami pôsobiacimi v Bruseli
- Komunikovanie aktivít Zastúpenia a spravovanie sociálnych sietí
- Podieľanie sa na príprave propagačných a kultúrnych aktivít

Výhody stáže:

- Nadobudnutie praktickej skúsenosti s každodenným chodom regionálneho zastúpenia v Bruseli
- Príležitosť zúčastniť sa na odborných konferenciách a podujatiach a rozšíriť si tak svoje obzory v širokom spektre tém súvisiacich s regionálnym rozvojom

- Práca v dynamickom tíme

Na stáž je možné získať finančný príspevok od Bratislavského samosprávneho kraja a financovanie cez program Erasmus+ (záleží od podmienok Vašej univerzity).

V prípade záujmu o stáž pošlite svoj životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku najneskôr do 26.05.2024 na e-mailovú adresu: tomas.teleky@region-bsk.sk

Viac o Zastúpení BSK pri EÚ na
https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/zastupenie-bsk-pri-eu-v-bruseli/

FB: https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice

Instagram: https://www.instagram.com/bratislavaregion_in_eu/

Mgr. Filip Šandor, PhD.
10.05.2024
#2400

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015