slovensky
english


Stáž na Veľvyslanectve SR v Dubline

Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dubline

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline ponúka študentom príležitosť absolvovať krátkodobú študentskú stáž, ktorá je určená pre študentov, resp. absolventov do jedného roka od skončenia vysokoškolského štúdia. Študent sa na stáž musí prihlásiť ešte počas svojho štúdia a obsah stáže sa musí zhodovať s jeho študijným programom. Minimálna dĺžka stáže musí byť dva mesiace.

Vysielajúcou inštitúciou je vysoká škola, ktorá poskytuje absolventovi na stáž grant, ktorého mesačná výška záleží od krajiny, kde sa bude stáž vykonávať.

Základné predpoklady pre záujemcov
- Občan Slovenskej republiky
- Výborná znalosť slovenského a anglického jazyka na úrovni B2;

Náplň práce

- Spracovanie úloh v rámci politického úseku veľvyslanectva
- Administratívne úlohy, zápisy z rokovaní
- Pomoc pri plánovaní a realizácii konkrétnych projektov a aktivít veľvyslanectva

Stáž v trvaní od 1 do 2 mesiacov je dobrovoľná, neplatená a bez nároku na ubytovanie.

Záujemcovia môžu poslať emailom na adresu emb.dublin@mzv.sk svoje

- životopis,
- vyplnený osobný dotazník,
- motivačný list,
- potvrdenie o ovládaní anglického jazyka na úrovni B2 a
- ďalšie podporné doklady
- so súhlasom na spracovanie osobných údajov.

Mgr. Filip Šandor, PhD.
25.03.2024
#2391

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015