slovensky
english


Stáž v ENERGY-HUB

Cieľom stáže je ponúknuť študentom a absolventom magisterského alebo inžinierskeho štúdia zaujímavú prax v dynamicky sa rozvíjajúcom energetickom sektore so zameraním na krajiny EÚ.

Náplňou práce je pravidelné monitorovanie noviniek o energetike, obnoviteľných zdrojoch a politike a prispôsobovanie správ pre potreby internetových stránok http://cz.energyhub.eu/ Stážista bude mať na starosti výber a redigovanie správ z rôznorodých zdrojov, v českom, slovenskom a anglickom jazyku týkajúce sa tématicky energetiky.

Požadujeme:

Dobrý písaný prejav a jazykový cit
Komunikatívnu znalosť angličtiny, znalosť slovenčiny výhodou
Schopnosť práce s webovým administračným systémom
Dôslednosť a spoľahlivosť
Časovú flexibilitu
Záujem o odvetvie
Vlastný počítač a prístup na internet

Stáž je vhodná pre študentov aj absolventov VŠ so záujmom o politiku, energetiku, obnoviteľné zdroje a ekológiu. Vhodný kandidát by mohol byť napríklad študentom žurnalistiky, medzinárodných vzťahov, politológie a podobných odborov, ale aj technických odborov. Jedná sa o pravidelnú spoluprácu 1 až 2 hodiny denne.

Ponúkame:

Časovo flexibilnú prácu v malom kolektíve
Možnosť práce z domu
Získanie pracovných skúseností a doporučenie pre ďalších zamestnávateľov
Pravidelnú spätnú väzbu Vašej práce
Po zaškolení možnosť písania odborných článkov
V spolupráci so študijným oddelením možnosť získania kreditov za absolvovanie stáže
Stáž je platená, záujemcovia naviac obdržia protokol o absolvovaní stáže a doporučenie.

Záujemcovia, pošlite životopis a krátky motivačný list na email: internship@energy-hub.cz

Mgr. Filip Šandor, PhD.
18.05.2024
#2402

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015