slovensky
english

Najnovšie články


Podčiarknutí autori sú zamestanci, doktorandi alebo študenti katedry
Stiahnuť je možné len články s Open acces
Danielová, K., Križan,F., Bilková, K., (2024):
Kam pôjdeme „flexiť“? Správanie tínedžerov v nákupných centrách v Bratislave
Sociológia - Slovak Sociological Review, 56, 1, 57-81
náhľad  na stiahnutie
Križan,F., Bilková, K., Novotná, M., Kunc,J., Hencelová, P. (2023):
Consumer perception of food value: A comparative study of global supermarkets and local farmers' markets in Slovakia
Moravian Geographical Reports, 31, 4, 184-193
náhľad  na stiahnutie
Šandor, F., Gurňák. D., Bilka, M. (2023):
Do Interstate Visits Matter? Political-Geographic Analysis of Slovak Economic Diplomacy
The Professional Geographer, DOI: 10.1080/00330124.2023.2223256
náhľad 
Šandor, F., Gurňák. D. (2023):
Development of the geopolitical orientation of the Slovak republic since 1993
Geografický časopis, 75(3), 219-233
náhľad  na stiahnutie
Šveda, M., Sládeková Madajová, M., (2023):
30 rokov bytovej výstavby na Slovensku
Geografické rozhledy, 32(4), 18-21
náhľad 
Križan, F., Gurňák, D., (2023):
Hospodárstvo Slovenska po 30 rokoch zmien
Geografické rozhledy, 32(4), 14-17
náhľad 
Šveda, M., Sládeková Madajová, M., (2023):
Estimating distance decay of intra-urban trips using mobile phone data: The case of Bratislava, Slovakia
Journal of Transport Geography, 107, 103552
náhľad  na stiahnutie
Výbošťok, J., Štefkovičová, P., (2023):
Housing affordability, quality of life, and residential satisfaction in the Austrian cross-border suburban region of Bratislava, Slovakia
Moravian Geographical Report, 31(1), 2-13
náhľad  na stiahnutie
Rišová, K. Sládekova Madajová, M., (2023):
Urban parks as adolescentsʼ favourite places? Analysis of preferences with respect to environmentally responsible behaviour
Geografický časopis, 75(1), 85-102
náhľad  na stiahnutie
Karlík, L., Matečný, I., Gábor, M.,Tolmáči, L., Falťan, V. (2023):
Design of vineyard appellation reflecting natural terroir: A case study of Modra, Slovakia
Geografický časopis, 75(1), 47-68
náhľad  na stiahnutie
Čuláková, K., Bilková, K., Danielová, K., Križan, F.(2022):
Zmena tržieb v potravinárskom maloobchode v krajských mestách Slovenska počas pandémie COVID-19
Geografické informácie, 26(1), 117-128.
náhľad  na stiahnutie
Čuláková, K., Bilková, K., Križan, F., Danielová, K., Hencelová, P. (2022):
Dosah pandémie COVID-19 na zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov na Slovensku
Sociológia - Slovak Sociological Review, 54(5), 385-411.
náhľad  na stiahnutie
Štefkovičová, P., Koch, A. (2022):
Challenging and Interlinking Quality of Life with Social Sustainability in European Cross-Border Suburban Regions: An Empirical Survey in Bratislava-Lower Austria and Burgenland, and Salzburg-Bavaria
Sustainability 2022, 14, 11, 6602.
náhľad  na stiahnutie
Najdený, R., Križan, F., Gurňák, D., Bilková, K. (2022):
Buy domestic? Emerging food nationalism in Slovakia
Tidsskrift voor economiche en sociale geografie, 113, 4, 382-396.
náhľad 
Kunc, J., Križan, F., Novotná, M. Bilková, K., (2022):
Social Dimension of Shopping Centers Operation: Managerial Perspectives
Sustainability, 14, 2, 709.
náhľad  na stiahnutie
Križan, F., Kunc, J., Bilková, K., Novotná, M. (2022):
Transformation and Sustainable Development of Shopping Centers: Case of Czech and Slovak Cities
Sustainability, 14, 1, 62.
náhľad  na stiahnutie
Holec, J.,Šveda, M., Szatmári, D., Boláľová, H., Kopecká, M., Šťastný, P. (2021):
Heat risk assessment based on mobile phone data: case study of Bratislava, Slovakia
Natural Hazards, 108, 2099-3120.
náhľad 
Šveda, M. (2021):
Využitie údajov mobilnej siete pre účely funkčnej regionálnej taxonómie
in Marcinčin, A., Csabay,J.(eds.): Ročenka regionálneho rozvoja, SPEKTRUM STU, 42-47.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K. (2021):
Farmers’ markets and community gardens in Slovakia: how do town authorities approach these phenomena?
European Spatial Research and Policy, 28, 2, 251-267.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K., Sládeková Madajová, M. (2021):
Does visiting a community garden enhance social relations? Evidence from an East European city
Nordsk Geografisk Tidsskrift, 75, 5.
náhľad 
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K., Sládeková Madajová, M. (2021):
Záleží na vzdialehosti? (za nákupom na Trnavský rínek)
Geografický časopis, 73, 2, 179-193.
náhľad  na stiahnutie
Sládeková Madajová, M., Šveda, M., Výbošťok, J. (2021):
Bude miesto pre všetky deti? Kapacita predškolských zariadení v Bratislavskom samosprávnom kraji
Geografický časopis, 73, 4, 301-322.
náhľad  na stiahnutie
Šandor, F., Gurňák, D. (2021):
Grécko-turecké spory o morské hranice vo východnom Stredomorí - politicko-geografická analýza
Acta Geographica Universitatis Comenianea, 65, 2, 213-231.
náhľad  na stiahnutie
Križan, F., Hencelová, P., Bilková, K. (2020):
Je spoločnosť na Slovensku stratifikovaná podľa spotreby?
Geografické informácie, 24, 2, 622-635.
náhľad  na stiahnutie
Danielová, K., Trembošová, M. (2020):
Za nákupom potravín: geografické špecifiká dostupnosti potravín v meste Trenčín
Geografické informácie, 24, 2, 71-85.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P. (2020):
Alternatíva ukrytá v debničkách
Geografické informácie, 24, 2, 71-85.
náhľad  na stiahnutie
Šandor, F., Gurňák, D. (2020):
Two decades of diplomatic representation of the Slovak Republic in the world – political-geographic perspective
Geographia Cassoviensis, 14, 2, 212-227.
náhľad  na stiahnutie
Šveda, M., Sládeková Madajová, M., Barlík, P., Križan, F., Šuška, P. (2020):
Mobile phone data in studying urban rhythms: Towards an analytical framework.
Moravian Geographical Reports, 28, 4, 248-258.
náhľad  na stiahnutie
Kasala, K. (2020):
Esencialistický (tradičný) verzus konštruktivistický prístup k regionálnej identite
Geografický časopis, 72, 4, 337-349.
náhľad  na stiahnutie
Bilková, K., Michálek, A., Výbošťok, J. (2020):
Príjmy a potravinové púšte: za nákupom na vidieku ďaleko, ale nevadí.
In Michálek, A. (ed.): Príjmové nerovnosti a ich prejavy v regiónoch Slovenska, Bratislava (Veda), s. 119-144.
náhľad 
Križan, F., Šveda, M., Tarčáková, S., Bilková, K., Hencelová, P. (2020):
Kam do školy? Transformácia a priestorové rozmiestnenie základného školstva v zázemí Bratislavy
In: Šveda, M., Šuška, P. (eds). Suburbanizácia II.Bratislava (Geografický ústav SAV), s. 169-186.
náhľad 

Križan, F., Barlík, P., Bilková, K. , Hencelová, P. (2020):
Delimitácia intraurbánnej nákupnej zóny na základe mobilných dát: prípadová štúdia Avion Shopping Parku (Bratislava)
Studia commercialia Bratislavensia, 13, 44, 107-120.
náhľad  na stiahnutie

Križan, F., Čuláková, K., Kita, P., Bilková, K. , Barlík, P., Hencelová, P. (2020):
Percepcie spotrebiteľov na SMS marketing: prípadová štúdia z darčekovej predajne v Hlohovci
Ekonomické rozhľady, 49, 2, 107-120.
náhľad  na stiahnutie
Rišová, K., Sládeková Madajová M., (2020):
Gender differences in a walking environment safety perception: A case study in a small town of Banská Bystrica (Slovakia)
Journal of Transport Geography, 85, 102723.
náhľad 
Kita, P., Križan, F., Bilková, K., Zeman, M., Siviček, T. (2020):
Comparison of Grocery Shopping Behaviour of Slovak Residents on the Slovak-Austrian Border: an Empirical Study – Hainburg an der Donau.
E&M Ekonomics and Management, 23, 1, 215-230.
náhľad  na stiahnutie
Opravil, Š., Bilková, K., Križan, F., Hencelová, P. (2020):
Identifikácia potravinových púští na vidieku.
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 75-94.
náhľad  na stiahnutie
Tolmáči, A., Tolmáči, L. (2020):
Postavenie maloobchodu v potravinom systéme a jeho vplyv na spotrebu potravín na lokálnej úrovni
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 217-239.
náhľad  na stiahnutie
Križan, F., Kunc, J., Bilková, P., (2020):
Mestský maloobchod: katedrály spotreby
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 95-114.
náhľad  na stiahnutie
Danielová, K., Trembošová, M. (2020):
Spotrebiteľské preferencie a správanie spotrebiteľov pri nákupe potravín.
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 115-135.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, P. (2020a):
Farmárske trhy v Bratislave: ilúzia vs. realita.
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 189-201.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, P. (2020b):
Stolovanie v komunitných záhradách: nová výzva alternatívnej spotreby.
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 203-216.
náhľad  na stiahnutie

Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K. (2020):
Klasifikácia a funkcia komunitných záhrad v meste (prípadová štúdia z Bratislavy)
Sociológia, 52, 1, 51-81.
náhľad  na stiahnutie

Škamlová, L., Wilkaniec A., Szczepańska M., Bačík, V., Hencelová, P. (2020):
The development process and effects from the management of community gardens in two post-socialist cites: Bratislava and Poznań
Urban Forestry & Urban Greening, 48, 126572.
náhľad

Križan, F., Bilková, K., Barlík, P., Kita, P., Šveda, M. (2019):
Old and New Retail Environment in a Post-Communist City: Case Study from the Old Town in Bratislava, Slovakia
Ekonomický časopis, 67, 8, 879-898.
náhľad  na stiahnutie

Križan, F., Hencelová, P., Bilková, K. (2019):
Ako často a ako dlho nakupujú spotrebitelia v nákupných centrách v Bratislave? Prístup koncentrických zón
22nd International Colloqium on Regional Sciences. Conference proceedings. Masarykova Univerzita, Brno, 314-322.
náhľad  na stiahnutie

Najdený, R., Križan,F., Bilková, K., Sládeková Madajová, M., Gurňák, D. (2019):
Consumer behaviour of seniors visiting shopping malls: case study from Bratislava
Folia Geographica, 61, 2, 126-143.
náhľad  na stiahnutie

Šveda, M., Križan, F., Barlík, P. (2019):
Využitie lokalizačných dát mobilnej siete v turizme: kto sú, kedy prichádzajú a kam smerujú zahraniční návštevníci na Slovensku?
Geografický časopis, 71, 3, 303-225.
náhľad  na stiahnutie

Šveda, M., Barlík, P. (2018):
Daily commuting in the Bratislava metropolitan area: case study with mobile positioning data
Papers in Applied Geography, published online: 27 Dec 2018.
na stiahnutie 

Križan, F., Bilková, K., Kunc, J., Sládeková Madajová, M., Zeman, M., Kita, P., Barlík, P. (2018):
From school benches straight to retirement? Similarities and differences in the shopping behaviour of teenagers and seniors in Bratislava, Slovakia
Moravian Geographical Reports, 26, 3, 199-209.
náhľad  na stiahnutie

Kunc, J., Križan, F. (2018):
Changing European retail landscapes: New trends and challenges
Moravian Geographical Reports, 26, 3, 150-159.
náhľad  na stiahnutie

Cákoci, R., Tolmáči, L. (2018):
Aktuálny obraz Česka ako turistickej destinácie vytvorený vysokoškolskými študentmi - potenciálnymi návštevníkmi zo Slovenska
Geografický časopis, 70, 3, 273-284.
náhľad  na stiahnutie

Šveda, M., Pazúr, R. (2018):
Priestorové formy rezidenčnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy
Geografický časopis, 70, 3, 231-258.
náhľad  na stiahnutie

Bilková, K., Križan, F., Horňák, M., Barlík, P., Zubriczký, G.(2018):
Food and non-food retail change in a post-communist country: A case study of the Gemer region in Slovakia
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39, 39, 7-20.
náhľad  na stiahnutie

Hladký, M.(2018):
Konkurencieschopnosť Bratislavského kraja v rámci euroregiónu Centrope
In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018, Bratislava (Univerzita Komenského), s. 1270-1275.
náhľad  na stiahnutie

Hladký, M. (2018):
Konkurencieschopnosť regiónov Slovenska v kontexte inovačného rozvoja
In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018, Bratislava (Univerzita Komenského), s. 1276-1281.
náhľad  na stiahnutie

Karlík, L., Gábor, M., Falťan, V., Havlíček, M. (2018):
Vineyard zonation based on natural terroir factors using multivariate statistics - Case study Burgenland (Austria)
OENO One, 52, 2, 105-117.
náhľad  na stiahnutie

Karlík, L., Lauko, V., Falťan, V., Matečný, I. (2018):
Qualitative analysis of natural terroir units. Case study: Modra wine rayon (Slovakia)
Applied Ecology and Enviromental Research, 16, 2, 1257-1274.
náhľad  na stiahnutie

Križan, F., Bilková, K., Barlík, P., Kita, Pa., Kita, Pe. (2018):
Spatial Distribution of Consumer Preferences: Case Study of Shopping malls in Bratislava
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 13, 1, 13-21.
náhľad  na stiahnutie

Pauková, Ž., Buchta, T., Vykouková, I., Karlík, L., Hriník, D. (2018):
Príspevok k poznaniu skladby fytocenóz lužných lesov prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy
Zprávy lesnického výzkumu, 63, 1, 53-60.
náhľad  na stiahnutie

Rajčáková, E., Švecová, A. (2018):
Ľudské zdroje - regionálne disparity v kontexte politiky súdržnosti EÚ 2007-2013 na Slovensku
Geografický časopis, 70, 1, 79-96.
náhľad  na stiahnutie

Šandor, F., Gurňák, D. (2018):
Dogovornaja baza Slovackoj respubliky: politiko-geografičeskij analiz
In: Aktuaľnyje problemy meždunarodnych otnošenij i meždunarodnogo prava: Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Moskva (Diplomatičeskaja akademia MIR Rossii), s. 629-640.
 

Tolmáči, A., Tolmáči, L. (2018):
Consumers behaviour as reflection of food security at regional level in Honduras
GeoJournal of Tourism and Geosites, 22, 2, 359-372.
náhľad  na stiahnutie

Karlík, L., Matečný, I., Falťan, V., Gábor, M., Saksa, M. (2017):
Mapovanie obsahu ílu v pôde použitím digitálnej analýzy reliéfu a štatistického modelovania
In: Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy), s. 20-33.
náhľad  na stiahnutie

Kasagranda, A., Gurňák, D. (2017):
Spa and Wellness Tourism in Slovakia (A Geographical Analysis)
Czech Journal of Tourism, 6, 1, 27-53.
náhľad  na stiahnutie

Kasagranda, A., Gurňák, D., Danielová, K. (2017):
Congress tourism and fair tourism of Slovakia-quantification, spatial differentiation, and classification
Regional Statistics, 7, 2, 75-100.
náhľad  na stiahnutie

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015