slovensky
english

Mgr. Martin Šveda, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vybrané publikácie

Najnovšie publikácie:
 • Šveda, M., Výbošťok, J., Gurňák, D. (2021). Atlas suburbanizácie Bratislavy. Bratislava (Geografický ústav SAV).
 • Madajová, M. S., Šveda, M., & Výbošťok, J. (2021). Bude miesto pre všetky deti? Kapacita predškolských zariadení v Bratislavskom samosprávnom kraji. Geografický časopis 73(4): 301-322.
 • Šveda, M., Sládeková Madajová, M., Barlík, P., Križan, F., Šuška, P. (2020). Mobile phone data in studying urban rhythms: Towards an analytical framework. Moravian Geographical Reports, 28, 4, 248-258.
 • HOLEC, J. - ŠVEDA, M. - SZATMÁRI, D., FERANEC, J., BOBÁĽOVÁ, H. KOPECKÁ, M., ŠŤASTNÝ, P. (2021). Heat risk assessment based on mobile phone data: case study of Bratislava, Slovakia. In Natural Hazards, 108(3): 3099-3120. (2020: 3.102 - IF, Q2 - JCR, 0.760 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents).
 • Šveda, M., Sládeková Madajová, M., Barlík, P., Bago, M., (2020). Kam siaha Bratislava? : metropolitný región Bratislavy z pohľadu lokalizačných údajov mobilnej siete. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 51-79.
 • Šveda, M., Šuška, P. eds. (2019). Suburbanizácia : ako sa mení zázemie Bratislavy? Bratislava : Geografický ústav SAV, 297 s.
 • Šveda, M., Šuška, P. eds. (2020). Suburbanizácia 2: sondy do premien zázemie Bratislavy. Bratislava : Geografický ústav SAV. 241 s.
 • Podolák, P., Šveda, M. (2019). Suburbanizácia len pre Bratislavčanov? Komponenty populačného vývoja zázemia Bratislavy v kontexte suburbanizačných procesov. In: Šveda, M., Šuška, P. (eds.). Suburbanizácia: ako sa mení zázemie Bratislavy? Bratislava (Geografický ústav SAV), s. 107-130.
 • Šuška, P., Šveda, M. (2019). Suburbanizácia? In: Šveda, M., Šuška, P. (eds.). Suburbanizácia: ako sa mení zázemie Bratislavy? Bratislava (Geografický ústav SAV), s. 3-16.
 • Šuška, P., Šveda, M., Výbošťok, J. (2019). Suburbiá napravo? Zmena velebného správania ako dôsledok suburbánneho rozvoja In: Šveda, M., Šuška, P. (eds.). Suburbanizácia: ako sa mení zázemie Bratislavy? Bratislava (Geografický ústav SAV), s. 163-180.
 • Šveda, M. (2019). Paneláky naležato? Bytová výstavba a jej priestorové formy v zázemí Bratislavy. In: Šveda, M., Šuška, P. (eds.). Suburbanizácia: ako sa mení zázemie Bratislavy? Bratislava (Geografický ústav SAV), s. 23-53.
 • Šveda, M., Barlík, P., Podolák, P. (2019). Koľko ľudí býva v zázemí Bratislavy? Odhad populačnej veľkosti obcí v zázemí Bratislavy s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete. In: Šveda, M., Šuška, P. (eds.). Suburbanizácia: ako sa mení zázemie Bratislavy? Bratislava (Geografický ústav SAV), s. 187-203.
 • Šveda, M., Sládeková Madajová, M., Podolák, P. (2019). Senec nie je Stupava? Regionálna typizácia suburbánneho rozvoja v zázemí Bratislavy. In: Šveda, M., Šuška, P. (eds.). Suburbanizácia: ako sa mení zázemie Bratislavy? Bratislava (Geografický ústav SAV), s. 279-296.
 • Šveda, M., Križan, F., Barlík, P. (2019). Využitie lokalizačných dát mobilnej siete v turizme: kto sú, kedy prichádzajú a kam smerujú zahraniční návštevníci na Slovensku? Geografický časopis, 71(3): 203-225. (2019 - SCOPUS)
 • Šveda, M. - Barlík, P. (2018). Daily commuting in the Bratislava metropolitan area: case study with mobile positioning data. In Papers in Applied Geography, 4(4): 409-423. (2018 - SCOPUS).
 • Šveda, M. (2016). Život v Bratislavskom suburbiu: prípadová štúdia mesta Stupava. Sociológia, 48, 2, 139-171.
 • Sveda, M., Madajová, M., Podolák, P. (2016). Behind the Differentiation of Suburban Development in the Hinterland of Bratislava, Slovakia. Czech Sociological Review, 52, 6, 893-925.
 • Šveda, M., Madajová, M. (2015). Merging diaries and GPS records: The method of data collection for spatio-temporal research. Moravian Geographical Reports, 23, 2, 12-25.


  Vybrané staršie publikácie:
  [ADE] Šveda, M. 2011. Bytová výstavba v zázemí Bratislavy v kontexte suburbanizácie. Urbanizmus a územní rozvoj, 14, 3, 13-22.


  [ADE] Šveda, M., Križan, F. 2011. Vývoj bytovej výstavby v slovenských mestách v ostatných rokoch v časových a priestorových súvislostiach. Regionální studia, 2, 14-24.


  [ADE] Šveda, M., Vigašová, D. 2010. Zmeny vo využití zeme v zázemí veľkých slovenských miest. Geografie, 115, 4, 413-439.


  [ADF] Šveda, M. 2011. Suburbanizácia v zázemí Bratislavy z hľadiska analýzy zmien krajinnej pokrývky. Geografický časopis, 63, 2, 155-173.


  [AED] Šveda, M. 2009. Priestorová štruktúra rezidenčnej suburbanizácie v prímestskej zóne Bratislavy. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53, 169-181.


  [AED] Šveda, M. 2010. Zmeny vo využití zeme vo funkčnom mestskom regióne Bratislava. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 54, 1, 137-155.

 • 2024-04-09-mayales
  © 2011 - 2015