slovensky
english
 

Na tomto pracovisku bol realizovaný projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-16-0232

Konzumná spoločnosť a konzumné regióny
Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti


Riešiteľský kolektív

Ciele projektu

Výstupy

Projekt a médiá

Tlačová konferencia 10. 8. 2021: Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny nákupného správania spotrebiteľov na Slovensku

Dňa 10. 8. 2021 sa na Prírodovedeckej fakulte UK uskutočnila tlačová konferencia k ďalším čiastkovým výsledkom výskumu projektu. Išlo o výskum zmien nákupného správania spotrebiteľov na Slovensku pod vplyvom pandémie COVID-19.
Výsledky výskumu prezentovali Milan Zeman, Kristína Bilková a František Križan (foto).


Tlačová správa poskytnutá médiám

Ohlasy v médiách

Tlačová konferencia 4. 7. 2018: Sviatky - zatvorené

Dňa 4. 7. 2018 sa na Prírodovedeckej fakulte UK uskutočnila tlačová konferencia k čiastkovým výsledkom výskumu projektu. Ide o výskum percepcií spotrebiteľov k obmedzeniu maloobchodného predaja počas sviatkov


Tlačová správa poskytnutá médiám

Galéria
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015