slovensky
english

Podcasty a videá na rôzne (ne)geografické témy

GeoNight 2021


Dňa 9. 4. 2021 sa konalo celoeurópske podujatie NOC GEOGRAFOV - GeoNight 2021. Podujatie prebiehalo pod gesciou Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov Prif UK v spolupráci so Slovenskou geografickou spoločnosťou.
Aj pre tých, ktorí sa nemohli podujatia zúčastniť, uvádzame záznamy prednášok z podujatia:.
 Aktuálne zmeny na politickej mape sveta - pandémia zastavila turistov, nie však boj o moc
 BOJARI a BOJARKY na cestách Južnou Afrikou. Trialóg
 Sociálna inklúzia v Bratislavskom kraji
 Kde nakupujeme, ako nakupujeme a prečo nakupujeme
 Kam siaha Bratislava?
 

Prečo by sme mali spoznávať svet


Dňa 3. 3. 2020 sa na pozvanie katedry Regionálnej geografie uskutočnila na pôde Prírodovedeckej fakulty prednáška profesora Mudr. Vladimíra Krčméryho, Dr.Sc., Dr.h.c. o cestovaní, chorobách, ich príčinách a boja proti nim.
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. je slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta, v súčasnosti tiež rektor VŠZaSP sv. Alžbety
Prinášame zostrih z prednášky a diskusie, ktorá za ňou nasledovala.
 Prednáška prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., Dr.h.c.
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015