slovensky
english

Geografická olympiáda

Klub Geolympionikov

Pri Katedre regionálnej geografie, ochrany a rozvoja regiónov, Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava od roku 2020 existuje Klub riešiteľov Geografickej olympiády. Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné. V rámci aktivít klubu budú realizované prednášky, semináre a terénne cvičenia. Miesto ich konania a téma aktivity budú vždy avizované vopred a budú samozrejme fakultatívne. Členom Klubu Geolympionikov sa stáva každý, kto vyplní registračný formulár.
Členmi klubu môžu byť aj pedagógovia a sú srdečne vítaní. Členovia klubu budú dostávať informačné materiály a správy z diania v rámci Geografickej olympiády. Klub Geolympionikov bude maximálne podporovať reprezentáciu Slovenska na medzinárodných geografických olympiádach IGEO.
Vznik klubu podporila IUVENTA v Bratislave.
Garant klubu: prof RNDr. Ladislav Tomáči, PhD., predseda SLovenskej komisie GO
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015