slovensky
english

Publikačná činnosť katedry

Kompletnú publikačnú činnosť katedry nájdete kliknutím sem: pero článok kniha
 

Najnovšie publikácie - články v časopisoch a zborníkoch

Najnovšiu publikačnú činnosť katedry nájdete kliknutím sem: pero článok kniha
 

Najnovšie knižné publikácie


Kunc,J., Križan,F. et al. (2022)
Thirty years
of retail
transformation
in V4 countries
 
 

Šveda, M., Šuška, P., Gurňák, D.
(2022)
Atlas suburbanizácie Bratislavy
 
 
 
 
 

Gurňák, D. et al. (2021)
Geografia Afriky
 
 
 
 
 

Šveda, M., Šuška, P. (eds.)
(2020)
Sondy do premien
zázemia Bratislavy
 
 
 

Križan, F. et al (2020):
Nákupné správanie
spotrebiteľov na Slovensku
 
 
 
 

Križan, F. et al (2020)
Kde nakupujeme,
čo nakupujeme,
a prečo nakupujeme:
lokality maloobchodu
a spotreby a
správanie spotrebiteľov

Gurňák, D. et al (2019)
30 rokov
transformácie
Slovenska
 
 
 

Mikuš, R., Gurňák, D. (2019)
Demokraticky k autokracii?
Analýza volebnej
podpory krajnej
pravice na Slovensku
v Maďarsku
a v Rumunsku

Križan, F., Bilková, K. (2019)
Geografia spotreby
 
 
 
 
 

Šveda, M. Šuška, P. (eds.)
(2019)
Suburbanizácia
Ako se mení
zázemie Bratislavy?
 
 

Gurňák, D. et al (2014)
Geografia Ázie
 
 
 
 

Križan, F., Lauko, V. (2014)
Geografia maloobchodu
Úvod do problematiky
 
 
 

Rajčáková, E.,
Švecová, A. (2015)
Regionálne disparity
na Slovensku v kontexte
kohéznej politiky EÚ
2007-2013

Križan, F. et al (2017)
Maloobchod a špecifiká
časovo-priestorového
správania spotrebiteľov
 
 
 

Publikácie na stiahnutie

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015