slovensky
english

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 7 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Podrobnejšie informácie nájdete tu (pre učiteľov) a tu (pre žiakov).
Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (iGEO) a žiaci zo základných škôl Geografickej olympiády strednej, južnej a juhovýchodnej Európy (GO).
   

 

52. ROČNÍK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Zadania a metodické pokyny (2023-24)

Termíny (2023-24)

  • Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre základné školy kategória E sa uskutoční 25. - 27. 05. 2024 v Tatranskej Lomnici

Riešenia (A, B, Z)

 

Výsledky 2023-24

Krajské kolo 2023-24
Bratislavský kraj
Celoslovenské kolo 2023-24

Celosvetové kolo iGEO 2023


Slovenskú republiku na celosvetovom kole Geografickej olympiády v Bandungu v Indonézii reprezentovali:
  • Jozef Bachniček, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava - strieborná medaila
  • Matej Kundrík, Gymnázium Poštová 9, Košice - bronzová medaila
  • Tomáš Semanič, Gymnázium Poštová 9, Košice
  • Nina Anna Hliboká, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 
 

Klub Geolympionikov

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015