slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-20-0302

Alternatívne potravinové siete:
od konzumnej k udržateľnej spotrebe


Riešiteľský kolektív

Vedúci projektu: Mgr. Kristína Bilková, PhD.

Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava:

 • doc. RNDr. František Križan, PhD.
 • RNDr. Katarína Danielová, PhD.
 • Mgr. Martin Šveda, PhD.
 • Mgr. Petra Hencelová

  Geografický ústav, SAV Bratislava, v.v.i.:

 • RNDr. Anton Michálek, CSc.
 • Mgr. Kristína Bilková, PhD.
 • Mgr. Pavel Šuška, PhD.
 • Mgr. Katarína Čuláková
 • Ciele projektu

  Výstupy

  Projekt a médiá

  2024-04-09-mayales
  © 2011 - 2015