slovensky
english
 

Na tomto pracovisku bol realizovaný projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-16-0232

Konzumná spoločnosť a konzumné regióny
Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti


Riešiteľský kolektív

Vedúci projektu: Doc. RNDr. František Križan, PhD.

Koordinátor projektu: Mgr. Kristína Bilková, PhD.

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava:

 • Mgr. Peter Barlík, PhD.
 • Mgr. Kristína Bilková, PhD.
 • RNDr. Katarína Danielová, PhD.
 • Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
 • Doc. František Križan, PhD.
 • Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.
 • Mgr. Petra Hencelová

  Katedra marketingu, Obchodná fakulta, EU Bratislava:

 • Ing. Jamal Hasan, PhD.
 • Prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.
 • Doc. Ing. Pavol Kita, PhD.

  Sociologický ústav, SAV Bratislava:

 • PhDr. Bohumil Búzik, PhD.
 • Mgr. Milan Zeman
 • Ciele projektu

  Výstupy

  Projekt a médiá

  2024-04-09-mayales
  © 2011 - 2015