slovensky
english


Ako prezidenti reprezentovali navonok Slovensko?

Tak nazval svoj aktuálny príspevok člen Regionálky, Mgr. Filip Šandor, PhD. publikovaný v denníku Pravda. Autor sumarizuje zahraničné návštevy všetkých doterajších prezidentov s konštatovaním, že od roku 1993 naši prezidenti vykonali 462 návštev do celkovo 69 štátov a zároveň prijali 549 hláv štátov alebo iných politických reprezentantov z 83 štátov. Zároveň poukazuje na rozdiely v teritoriálnej diferenciácii prezidentských návštev v súvislosti so slovenskou zahraničnou politikou na príklade jednotlivých prezidentov.

Ďakujeme za zdieľanie a komentáre.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
03.07.2024
#2408

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015