slovensky
english


GeoWíkend XVII Srdce Bohémie

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetky.

GeoWíkend XVII do srdca Bohémie.
V marci sa vyberieme do Česka. Navštívime a zažijeme jedinečné lokality zaradené aj do kultúrnohistorického dedičstva UNESCO. Vítaní sú okrem geografov (už z názvu to vyplýva) aj biológovia, chemici, geológovia a environmentalisti. Program GeoWíkendu, podmienky účasti a prihlasovanie je v prílohe.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
12.02.2024
#2370

Prílohy k oznamu

GeoWíkend XVII Srdce Bohémie (1).pdf [.pdf] 1.33 MB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015