slovensky
english

TÉMY DIZERTAČNÝH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/19

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

  • Doprava ako faktor regionálnej diferenciácie a rozvoja regiónov

Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

  • Sociálna inklúzia na Slovensku v kontexte politiky súdržnosti EÚ
  • Kreativita a kreatívne odvetvia v kontexte rozvoja regiónu
  • Kvalita života a udržateľný rozvoj regiónu

Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

  • Vývoj a transformácia historického jadra mesta – historickogeografická analýza vybraného centra mesta na území SR
  • Historickogeografické premeny socioekonomických štruktúr regiónu od predindustriálnej do postindustriálnej éry – teória a aplikácia na území mikroregiónu Bošáčka
  • Slováci a Česi v česko-slovenskom priestore – analýza vplyvov politicko-geografických zmien na vývoj národnostných menšín Čechov a Slovákov

Doc. RNDr. František Križan, PhD.

  • Alternatívne potravinové siete: lokálna spotreba v globalizovanej konzumnej spoločnosti
  • Proces internacionalizácie maloobchodu na území Slovenska: časové a priestorové trendy

© 2011 - 2015