slovensky
english

Podcasty na rôzne (ne)geografické témy

Prečo by sme mali spoznávať svet

Dňa 3. 3. 2020 sa na pozvanie katedry Regionálnej geografie uskutočnila na pôde Prírodovedeckej fakulty prednáška profesora Mudr. Vladimíra Krčméryho, Dr.Sc., Dr.h.c. o cestovaní, chorobách, ich príčinách a boja proti nim.
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. je slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta, v súčasnosti tiež rektor VŠZaSP sv. Alžbety
Prinášame zostrih z prednášky a diskusie, ktorá za ňou nasledovala.
 Prednáška prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., Dr.h.c.
© 2011 - 2015