slovensky
english

Extra

Prijímanie na vedenie tém diplomových prác (1 mZ_RG) [23.09.2020]
 
Prijímanie na vedenie tém bakalárskych prác (3ZRR) [23.09.2020]
 
SLADOLED 2020 neumožnený [22.09.2020]
[GRR]
 
výučba na Richňave sa neuskutoční [18.09.2020]
Geografia mikroregiónu [GRR 3,4,5]
 

Oznamy

Podmienky pre absolvovanie predmetu Regionálna geografia sveta (2) a zoznam zadaní [25.09.2020]
RGS2 [3upBIGE, 3upMAGE]
 
RG Strednej Európy 1 (Česko, Poľsko) - podmienky absolvovania a prednášky [24.09.2020]
 
RG sveta Afrika, Austrália - prednášky [23.09.2020]
Regionálna geografia sveta
 
Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky [23.09.2020]
Historická geografia
 
Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, prednášky [23.09.2020]
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000
 
Metódy tvorby vedeckej publikácie - podmienky a harmonogram [22.09.2020]
 
Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu a prednášky [22.09.2020]
Tematická kartografia [ZRR1]
 

Archív

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Čo sme nové napísali
Fotografia dňa
Katedra v médiách

 

 

FB katedry
 
Pozrite si študentské videá
FB Geografických exkurzií a expedícií

 

 

 
 
Vypočujte si podcasty
 
 

 

 
 
Adoptívne dievčatko katedry
 
 

 

 

 

icons made by trinh-ho and freepik from www.flaticon.com and modified by ktk
© 2011 - 2015