slovensky
english

Občasník zo života katedry


Čo je The Maco SomeTimes?


Názov občasníka (preto SomeTimes) je odvodený od oficiálneho maskota katedry Maca. Maco bol nájdený, adoptovaný a pokrstený v jednej chvíli počas exkurzie v Českých Budejoviciach. Stalo sa to 9. novembra 2010 a odvtedy je neoddeliteľnou súčasťou katedrálnych akcií, akými sú exkurzie, terénne cvičenia, konferencie a kolokviá, ale aj promócie našich študentov.

Archív


Maco SomeTimes 04/2018
Maco SomeTimes 03/2018
Maco SomeTimes 02/2018
Maco SomeTimes 01/2018

© 2011 - 2015