slovensky
english

Publikačná činnosť katedry

Kompletnú publikačnú činnosť katedry nájdete kliknutím na tento odkaz
 

Najnovšie publikácie - články v časopisoch a zborníkoch

Najnovšiu publikačnú činnosť katedry nájdete kliknutím na tento odkaz
 

Gurňák, D. et al (2019)
30 rokov
transformácie
Slovenska
 
 
 

Mikuš, R., Gurňák, D. (2019)
Demokraticky k autokracii?
Analýza volebnej
podpory krajnej
pravice na Slovensku
V Maďarsku
a v Rumunsku

Križan, F., Bilková, K. (2019)
Geografia spotreby
 
 
 
 
 

Križan, F. et al (2020)
Kde nakupujeme,
čo nakupujeme,
a prečo nakupujeme:
lokality maloobchodu
a spotreby a
správanie spotrebiteľov

Gurňák, D. et al (2014)
Geografia Ázie
 
 
 
 

Križan, F., Lauko, V. (2014)
Geografia maloobchodu
Úvod do problematiky
 
 
 

Rajčáková, E.,
Švecová, A. (2015)
Regionálne disparity
na Slovensku v kontexte
kohéznej politiky EÚ
2007-2013

Križan, F. et al (2017)
Maloobchod a špecifiká
časovo-priestorového
správania spotrebiteľov
 
 
 

Publikácie na stiahnutie

© 2011 - 2015