slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-16-0232

Konzumná spoločnosť a konzumné regióny
Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti


Riešiteľský kolektív

Ciele projektu

Výstupy


Bilková, K. et al (2017):
Comparing two distance...

Kita, P. et al (2017):
Recognition of business risks...

Križan, F. et al (2017):
Cezhraničné správanie...Križan, F. et al (2017):
Maloobchod a špecifiká...

Projekt a médiá


© 2011 - 2015