slovensky
english

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 7 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Podrobnejšie informácie nájdete tu.
Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a žiaci zo základných škôl Geografickej olympiády strednej, južnej a juhovýchodnej Európy (GO).
   

Zadania a metodické pokyny

Termíny

  • Termín zaslania prác a posterov: do 19. 03. 2021 do 14.00
  • Termín online testu krajského kola pre kategórie A, B, Z: 26. 03. 2021 o 14.00
  • Termín celoslovenského kola pre kategórie A, B, Z: 23. 04. 2021

Riešenia

Výsledky

Školské kolo 2020-21
Krajské kolo 2020-21
Kategória A:
Kategória B:
Kategoria Z:
 
Celoslovenské dištančné kolo 2020-2021
 
Medzinárodná geografická olympiáda 2018-2019
  • Strieborná medaila: Matúš Béber (Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno)
  • Bronzová medaila: Nina Bučeková (Gymnázium A. Bernoláka, Senec)

Klub Geolympionikov

 

GQIQ

 

GEOQÍZ 2020

 
© 2011 - 2015