slovensky
english

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 7 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Podrobnejšie informácie nájdete tu (pre učiteľov) a tu (pre žiakov).
Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a žiaci zo základných škôl Geografickej olympiády strednej, južnej a juhovýchodnej Európy (GO).
   

 

51. ROČNÍK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY - zapojte sa

Zadania a metodické pokyny (2021-22)

Termíny (2022-23)

  • Termíny konania kôl geografickej olympiády (kategórie A, B, Z, E, F, G): nájdete tu
  • Krajské kolo Geografickej olympiády pre stredné školy kategórie sa uskutoční 24. 03. 2023
  • Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre stredné školy kategórie sa uskutoční 28.-30. 04. 2023 v Bratislave

Riešenia (A, B, Z)

Výsledky 2022-23

Krajské kolo 2022-23
Celoslovenské kolo 2021-22
Ocenení študenti a pedagógovia
 
 

Klub Geolympionikov

© 2011 - 2015