slovensky
english

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 7 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Podrobnejšie informácie nájdete tu.
Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a žiaci zo základných škôl Geografickej olympiády strednej, južnej a juhovýchodnej Európy (GO).
   

Zadania a metodické pokyny

Termíny

Riešenia

Výsledky

Školské kolo 2019-2020
Krajské kolo 2019-2020
Celoslovenské dištančené kolo 2019-2020
 
Medzinárodná geografická olympiáda 2018-2019
  • Strieborná medaila: Matúš Béber (Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno)
  • Bronzová medaila: Nina Bučeková (Gymnázium A. Bernoláka, Senec)

Klub Geolympionikov

 

GQIQ

 

GEOQÍZ 2020

 
© 2011 - 2015