slovensky
english

Geografická olympiáda

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 7 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Podrobnejšie informácie nájdete tu.
Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a žiaci zo základných škôl Geografickej olympiády strednej, južnej a juhovýchodnej Európy (GO).
   

Zadania a metodické pokyny

Termíny

Kategórie A, B, Z
 • Školské kolá: do 5. 2. 2020, kategória Z iba 5. 2. 2020
 • Krajské kolá: do 27. 3. 2020
 • Celoslovenské kolo: 24. - 26.4. 2020 Modra-Harmónia
 • Výber reprezentantov pre IGEO: 4. - 7. 5. 2020
 • Sústredenie pre IGEO: 1. - 4. 6. 2020
 • Medzinárodná geografická olympiáda IGEO: 11. - 17. 8. 2020 Istanbul
Kategória E
 • Okresné kolá: do 6. 2. 2020
 • Krajské kolá: do 17. 4. 2020
 • Celoslovenské kolo: 22. - 23. 5. 2020 Tatranská Lomnica
Kategória F
 • Okresné kolá: do 6. 2. 2020
 • Krajské kolá: do 17. 4. 2020
Kategória G
 • Okresné kolá: do 6. 2. 2020

Riešenia

Výsledky

Školské kolo 2019-2020
 
Medzinárodná geografická olympiáda 2018-2019
 • Strieborná medaila: Matúš Béber (Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno)
 • Bronzová medaila: Nina Bučeková (Gymnázium A. Bernoláka, Senec)

Klub Geolympionikov

 

GQIQ


© 2011 - 2015