slovensky
english

Všetky oznamy pre semester 2015_2016_ZS

[odbor geografia a učitelia geografie]: GeoWíkend VIII [04.08.2020] 
[GRR]: SLADOLED 2020 [28.07.2020] 
Obhajoby záverečných prác a štátne skúšky - opravný termín august 2020 [18.06.2020] 
Úvod do politickej a regionálnej geografie - podmienky predmetu, cvičenia, prednášky - samoštúdium [03.06.2020] 
Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, zadania a prednášky - samoštúdium [26.05.2020] 
Celoslovenské kolo GO 2020 [04.05.2020] 
[2mupBIGE,MAGE,TVGE, GEAJ,GENJ]: Otázky na štátne záverečné skúšky z geografie pre učiteľské štúdium v šk. roku 2019-20 [27.04.2020] 
[2mZ-RG]: Otázky na štátne záverečné skúšky pre odbor v šk. roku 2019-20 [27.04.2020] 
Zrušenie vernisáže posterov v LS 2020 [06.04.2020] 
[GRR]: GEOQÍZ 2020 výsledky [29.03.2020] 
Geomarketing: samoštúdium [13.03.2020] 
Účelové vlastnosti krajiny: samoštúdium [13.03.2020] 
Trvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia: samoštúdium [11.03.2020] 
Regionálna geografia Slovenska: samoštúdium [11.03.2020] 
Zber, mapovanie a primárne spracovanie geografických dát: samoštúdium [11.03.2020] 
[2upBIGE, 2upMAGE]: Úlohy počas obdobia samoštúdia [11.03.2020] 
Pozrite si Náučný chodník katedrou [08.03.2020] 
Čaj po piatej - SpolUkMoRu - odklad na neurčito [08.03.2020] 
Nová rubrika - Vypočujte si podcasty [07.03.2020] 
RGS3: RG sveta (3) Ázia (UGe) - podmienky, prednášky [04.03.2020] 
RGS 1 harmonogram prednášok a podmienky [19.02.2020] 
RGS1: RGS 1 Podklady na cvičenie [19.02.2020] 
Exkurzia Slovensko 2020 - oznam 1 [18.02.2020] 
Behaviorálna geografia [16.02.2020] 
Regionálna geografia sveta [2mZ-RG]: Prednášky - RGS VP (3) [13.01.2020] 
Regionálna geografia sveta [1mupGE]: Amerika - prednášky [09.01.2020] 
Expedícia DŽAPAN 2020 [23.12.2019] 
Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky, výsledky malého testu [20.12.2019] 
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000 [mZ-RG 1]: Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, prednášky [20.12.2019] 
[mZ-RG 1]: Makroregióny sveta (1) Čína a JZ Ázia (Gurňák) [20.12.2019] 
[mZ-RG 2]: RG Strednej Európy 1 (Česko, Poľsko) - podmienky absolvovania a prednášky [20.12.2019] 
Tematická kartografia [ZRR1]: Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu a prednášky, výsledky [17.12.2019] 
Humánna geografia Slovenska: Testovanie 02/2019 [16.12.2019] 
Tematická kartografia [1ZRR]: TK cvičenie - Záverečné hodnotnie cvičení [12.12.2019] 
[mZ_RG 2]: Reg. geografia sveta - vybrané problémy (3) SNŠ - program prednášok, prednášky doc. Gurňáka [11.12.2019] 
Regionálna geografia sveta: RG sveta - Afrika, Amerika - podmienky absolvovania a prednášky (Gurňák) [20.11.2019] 
Geografia Slovenska: Testovanie 01/2019 [18.11.2019] 
EXPEDÍCIA KIRGIZSKO 2020 [30.10.2019] 
Zahraničná exkurzia: Exkurzia ČESKO 2020 - prihlasovanie [24.10.2019] 
Prihlasovanie na témy diplomových prác pre 1. roč. mgr. štúdia - výsledky [22.10.2019] 
CYKLOEXKURZIA BALATON 2020 [21.10.2019] 
Zahraničná exkurzia [GRR a učitelia geografie]: GeoWíkend VI [07.10.2019] 
Regionálna geografia sveta 2 [3uGe]: Podmienky pre absolvovanie predmetu RGS 2 [01.10.2019] 
Nové atlasy [27.09.2019] 
[3ZRR]: RGS makroregióny - podmienky absolvovania predmetu [26.09.2019] 
Islandské exkurzie [22.08.2019] 
Opravné (augustové) termíny obhajob a štátnych skúšok na KRG - inštrukcie k finalizácii prác [26.06.2019] 
Cykloaustria 2019 - záverečná správa [20.06.2019] 
Regionálna geografia sveta ? VP (2) [1mZ-RG]: Skúška u dr. Kasalu [20.06.2019] 
Exkurzia SpolUkMoRu 2019 - záverečná správa [11.06.2019] 
Regionálna geografia sveta 1 [2uGe]: Upozornenie [06.06.2019] 
Zahraničná exkurzia [geografia a učiteľstvo geografie]: GeoWíkend V [05.06.2019] 
Regionálna geografia sveta 1 [2uGe]: Výsledky testov a skúšky [03.06.2019] 
Regionálna geografia sveta 1 [2mupBIGE,MAGE,TVGE,GEITE,GEAJ,GENJ]: Výsledky zo skúšky 24.5.2019 [27.05.2019] 
[ZRR]: Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, prednášky (Gurňák) [22.05.2019] 
Úvod do politickej a regionálnej geografie: UPGaRG Podmienky absolvovania, cvičenia a zadania (Gurňák) [22.05.2019] 
Regionálna geografia sveta 1 [2uGe]: Opravné písomky 21.5.0 o 9.00 [20.05.2019] 
Regionálna geografia sveta 1 [2uGe]: RGS1 - výsledky [16.05.2019] 
Prihlasovanie na témy bakalárskych prác vedené na KRG na akademický rok 2019/20 [02.05.2019] 
Regionálna geografia Slovenska - testovanie B [30.04.2019] 
Finalizácia a odovzdávanie bakalárskych prác na KRG máj 2019 [29.04.2019] 
[3upBIGE, MAGE, GEHi, GESJ, TVGE, GEAJ, GENJ]: Priebežné výsledky [27.04.2019] 
Všeobecná geografia, Malý región [geografia učiteľstvo geografie]: GEOWÍKEND IV [15.04.2019] 
Regionálna geografia Slovenska I - testovanie pre 3. ročník [08.04.2019] 
Regionálna geografia sveta 1 [2uGe]: Zadania [02.04.2019] 
Dotazník pre účastníkov celoštátneho kola GO 2019 [29.03.2019] 
Regionálna geografia Slovenska - testovanie A [25.03.2019] 
B2-301 14:00 [13.03.2019] 
Dobrovoľné \"cvičenie\" z politickej geografie - Prezidentské voľby [01.03.2019] 
Regionálna geografia sveta ? VP (2) [1mZ-RG]: Podmienky pre absolvovanie predmetu RGS - VP 2 [22.02.2019] 
[2mZ-RG]: Podmienky pre absolvovanie predmetu Regionálna geografia krajín strednej Európy 2 [22.02.2019] 
Regionálna geografia sveta 1 [2uGe]: Podmienky pre absolvovanie predmetu RGS 1 [22.02.2019] 
Regionálna geografia sveta 3 [3upMAGE, GENJ, TVGE]: Podmienky pre absolvovanie predmetu RGS 3 [22.02.2019] 
Regionálna geografia sveta 3 [3upBIGE, GEAJ]: Podmienky pre absolvovanie predmetu RGS 3 [22.02.2019] 
Regionálna geografia sveta [3ZRR]: Podmienky pre absolvovanie predmetu Regionálna geografia Európy [22.02.2019] 
[mZ-RG, ZRR]: Minimum kreditov za povinne voliteľné predmety (ZRR, mZ_RG) [21.02.2019] 
Regionálna geografia sveta [2uGe]: Študijné materiály [19.02.2019] 
Regionálna geografia sveta [3upBIGE, GEAJ, 1mZ-RG]: Zrušenie opravného termínu [06.02.2019] 
Zahraničná exkurzia [odbor geografia a učitelia geografie]: EXPEDÍCIA BOJAR [14.01.2019] 
Regionálna geografia sveta - VP (1) [1mZ-RG]: Výsledky zo skúšky 3.1. 2019 [07.01.2019] 
[mZ_RG 2]: Reg. geografia krajín strednej Európy I (Česko, Poľsko) - prednášky [21.12.2018] 
Regionálna geografia sveta 2 [TvGe, MaGe, NjGe]: RGS2 podmienky a priebežné hodnotenie [21.12.2018] 
Historická geografia (1ZRR,2ZD,ZS): Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky [20.12.2018] 
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000 [mZ-RG 1]: Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, prednášky [20.12.2018] 
[ZRR1]: Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu, prednášky a výsledky riadneho termínu [20.12.2018] 
Regionálna geografia sveta [uGE]: RG sveta Amerika, Afrika [14.12.2018] 
Geografia Slovenska: testovanie [12.12.2018] 
Tematická kartografia [1ZRR]: Tematicka kartografia - podmienky cvičenia a zadania [11.12.2018] 
[všetky]: Vianočný cestovateľský charitatívny bazár [10.12.2018] 
[mZ_RG 2]: Reg. geografia sveta - vybrané problémy (3) SNŠ - program prednášok [06.12.2018] 
[odbor geografia a učitelia geografie]: Geografia korčuľovania [05.12.2018] 
Čaj po šiestej [odbor geografia a učitelia geografie]: OBRIE hory Zeme a ja [21.11.2018] 
Metódy tvorby vedeckej publikácie [20.11.2018] 
[1. ročník mgr. štúdia]: Prihlasovanie na témy diplomových prác na KRG 2018/2019 - výsledky [25.10.2018] 
Geografia Slovenska: testovanie [23.10.2018] 
[mZ-RG 2]: Metódy tvorby vedeckej publikácie - zmena termínu [22.10.2018] 
Zahraničná exkurzia [odbor geografia a učitelia geografie]: Expedície, exkurzie a záujmové aktivity v akademickom roku 2017/2018 [16.10.2018] 
[odbor geografia a učitelia geografie]: Honduras 2019 [10.10.2018] 
Všeobecná geografia [odbor geografia]: Podmienky získania kreditov za predmet Všeobecná geografia [08.10.2018] 
Geografia mikroregiónu [GRR]: Podmienky získania kreditov za predmet Geografia mikroregiónu 1 [08.10.2018] 
Geografia maloobchodu a spotreby: podmienky absolvovania [08.10.2018] 
Geografia Slovenska: podmienky absolvovania predmetu [08.10.2018] 
Bc. seminár: podmienky absolvovania [08.10.2018] 
Geografická cykloexkurzia CykloAustria 2019 [05.10.2018] 
Regionálna geografia sveta - VP (1) [1mZ-RG]: Regionálna geografia - vybrané problémy - podmienky [03.10.2018] 
Regionálna geografia sveta 2 [3upBIGE,GEAJ]: Regionálna geografia sveta - Európa a SNŠ - podmienky cvičení [03.10.2018] 
Geografia Slovenska (cvičenia) [1mupBIGE]: Regionálna geografia Slovenska (cvičenia, skupina BIGE) [03.10.2018] 
[mZ-RG]: Špeciálny seminár z regionálnej geografie (5) - povinný poster pre končiacich diplomantov! [03.10.2018] 
Minimum kreditov za povinne voliteľné predmety [02.10.2018] 
[študenti magisterského štúdia]: Ponuka stáže na BSK [01.10.2018] 
baum2020 - 1. konferencia Bratislava a okolie [27.09.2018] 
Geografia Slovenska 2 (cvičenia) [3ZRR sk.B]: Cvičenia z Geo SVK (2), 3ZRR, sk.B [27.09.2018] 
Bc. seminár [24.09.2018] 
Geografia Slovenska: Geografia Slovenska [24.09.2018] 
Zahraničná exkurzia [odbor geografia a učitelia geografie]: Island 2019 - Živý ostrov [20.09.2018] 
Kongres SGS/Zjazd ČGS (Program) [24.08.2018] 
Koľko (neprihlásených) obyvateľov žije v okolí Bratislavy? [14.08.2018] 
Harmonogram obhajob a štátnych skúšok na KRG (aj pre učiteľstvo geografie) - august 2018 [14.08.2018] 
Sviatky - zatvorené [04.07.2018] 
Oznam o odovzdávaní záverečných prác na august 2018 a opravné štátne skúšky [22.06.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]: Opravné písomky+skúška [14.06.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]: Opravné písomky+skúška [12.06.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]: Opravné písomky+skúška [12.06.2018] 
Cvičenia z ÚPG a RG - podmienky, prezentácie, výsledky cvičení [13.05.2018] 
Prihlasovanie na témy bakalárskych prác na akademický rok 2018/2019 - výsledky [10.05.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]: Priebežné výsledky z cvičení [09.05.2018] 
Trvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia: Trvalo udržateľný rozvoj - otázky ku skúške [09.05.2018] 
Oznam o finalizácii a odovzdávaní bakalárskych prác v roku 2018 [04.05.2018] 
Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, prednášky (Gurňák), hodnotenie zadaní, riadny termín [03.05.2018] 
Geografia Slovenska [ZRR]: FG SVK cvičenie ZRR [25.04.2018] 
Regionálna geografia sveta [3ZRR]: RGS Európa - Systém a otázky ku skúške [19.04.2018] 
Oznam o finalizácii a odovzdávaní diplomových prác v roku 2018 [17.04.2018] 
[2mZ-RG]: Regionálna geografia krajín strednej Európy - výsledky [16.04.2018] 
Exkurzia Taliansko 2018 [12.04.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]: Priebežné výsledky z cvičení [04.04.2018] 
Zahraničná exkurzia Česko-Poľsko 2018 [27.03.2018] 
Zahraničná exkurzia [GRR, učiteľstvo geografie, geografia]: Expedícia KETANGA [22.03.2018] 
Zahraničná exkurzia [GRR, učiteľstvo geografie]: Kaukaz september 2018 [22.03.2018] 
Behaviorálna geografia: Behaviorálna geografia [22.02.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [TvGe MaGe]: RGS1 propedeutika [22.02.2018] 
Regionálna geografia sveta [GRR3 skupina A]: RGS Európa GRR skupina A [22.02.2018] 
Regionálna geografia sveta 3 [TvGe]: RGS3 Ázia harmonogram [22.02.2018] 
Regionálna geografia sveta 3 [3upBIGE, GEAJ]: Podmienky pre absolvovanie cvičení [21.02.2018] 
[3ZRR]: Podmienky pre absolvovanie cvičení z Geografie Európy [21.02.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]: Podmienky pre absolvovanie cvičení z RGS1 [21.02.2018] 
Využitie PC v regionálnej geografii [1ZRR]: Prvá hodina PC v regionálnej geografii (2) [19.02.2018] 
GEOGRAFIA NA (V)ZOSTUPE? [08.02.2018] 
RG Česko, Poľsko - prednášky Gurňák + výsledky riadneho termínu [22.12.2017] 
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000 [mZ-RG 1]: Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, prednášky, postery, eseje [20.12.2017] 
Tematická kartografia [ZRR1]: Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu, prednášky a výsledky riadneho termínu [20.12.2017] 
Regionálna geografia sveta (Amerika, Afrika) - UGE - podmienky, prednášky (Gurňák) [20.12.2017] 
Historická geografia [ZRR, ZDS]: Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky, výsledky malého testu [20.12.2017] 
[mZ-RG 2]: RG SNŠ - program, zadania, zoznamy, prednášky [07.12.2017] 
Geografia Slovenska: 2. testovanie z predmetu Regionálna geografia Slovenska II [30.11.2017] 
Tematická kartografia: TK Cvičenie podklady [30.10.2017] 
Prihlasovanie na témy diplomových prác na KRG - výsledky [24.10.2017] 
Urbánna geografia [GRR]: Podklady na zadanie z urbánnej geografie [18.10.2017] 
Geografia Slovenska [pedagógovia]: Regionálna geografia Slovenska - Cvičenie podklady [06.10.2017] 
Zahraničná exkurzia [všetky]: Kaukaz 2018 [02.10.2017] 
Zahraničná exkurzia: Zahraničná exkurzia Severovýchodné Taliansko 2018 [01.10.2017] 
Regionálna geografia sveta 2 [TvGe]: RGS2 Podmienky a harmonogram cvičení [29.09.2017] 
Zahraničná exkurzia Česko-Poľsko 2018 [29.09.2017] 
Spolupráca Regionálky so spoločnosťou Market Locator a Instarea [19.09.2017] 
Zbohom náš profesor, zbohom Vilko... [14.06.2017] 
Odovzdávanie záverečných prác na august 2017 a opravné štátnice august 2017 [13.06.2017] 
doc. RNDr. F. Križan, PhD. - konzultačné hodiny počas letného skúškového obdobia [29.05.2017] 
Termíny skúšok z predmetu Geografia Slovenska I [29.05.2017] 
Exkurzia SR 2017 - pokyny k uzavretiu exkurzie (ZRR,mZ_RG) [23.05.2017] 
doc. RNDr. D. Gurňák, PhD. - konzultačné hodiny počas letného skúškového obdobia [22.05.2017] 
Úvod do politickej a regionálnej geografie: Cvičenia z ÚPG a RG - podmienky, prezentácie, doplňujúce a náhradné zadania, hodnotenia cvičení [22.05.2017] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, GEAJ, GENJ]: Výsledky z opravných prísomiek [20.05.2017] 
Použitie počitačov v RG [1ZRR]: Použitie počítačov v reg. geografii (2) - hodnotenie [14.05.2017] 
Geografia Slovenska (cvičenia) [ZEkP, GLVK]: Hodnotenie cvičení z Geografie Slovenska [13.05.2017] 
Geografia Slovenska (cvičenia) [2 ZDS]: Geografia Slovenska (cvičenia) ZDS1 [11.05.2017] 
Geografia Slovenska (cvičenia) [2ZRR]: Geografia Slovenska (cvičenia) ZRR1 [11.05.2017] 
Regionálna geografia sveta 1 [TvGe GeIt]: RGS1 [10.05.2017] 
Výsledky prihlasovania na témy bakalárskych prác na rok 2017/18 [09.05.2017] 
Etnické a náboženské konflikty v Európe: Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, prednášky (Gurňák) + sylaby k testu, prezentácie, hodnotenie [04.05.2017] 
Finalizácia a odovzdávanie bakalárskych prác na KRG máj 2017 [04.05.2017] 
Zahraničná exkurzia [všetky]: Cykloexkurzia 2017 - Severné Maďarsko [03.05.2017] 
Zahraničná exkurzia [všetky]: Expedícia TAMAZAMBO 2017 (ešte 2 voľné miesta) [27.04.2017] 
Geografia Slovenska (cvičenia) [ZEkP, GLVK]: Cvičenia (hodnotenie) [25.04.2017] 
Regionálna geografia sveta 1 [3ZRR sk.2]: RGS Európa zápočty [19.04.2017] 
RGS4 [TvGe, GeIT, GeAj]: RGS4 podmienky a hodnotenie zápočtov [19.04.2017] 
2. testovanie z Geografie Slovenska I [10.04.2017] 
[2BIGE, GEAJ]: Výsledky testu 10.4. [10.04.2017] 
[2mZ-RG]: Geografia strednej Európy - Rakúsko - Výsledky testu [10.04.2017] 
Zahraničná exkurzia Česko-Nemecko 2017 sa bude konať 6. - 13. 9. 2017 [09.04.2017] 
Geografia Slovenska 1 [29.03.2017] 
Ukáž sa! [28.03.2017] 
Geografia Slovenska (cvičenia) [ZEkP, GLVK]: Výsledky 1. celoročníkového testovania [23.03.2017] 
Zber, mapovanie a primárne spracovanie geografických informácií [13.03.2017] 
Prednáška z Geomarketingu [13.03.2017] 
Geografia Slovenska (cvičenia) [ZEkP, GLVK]: Hodnotenie 1. testovania [07.03.2017] 
Zmena prednášky z Geomarketingu [06.03.2017] 
Foto, audio a video dokumentácia v geografii [GRR]: info k predmetu \"Foto, audio a video dokumentácia v geografii\" [27.02.2017] 
Behaviorálna geografia: Zrušenie prednášky [20.02.2017] 
Čaj po šiestej: Čaj po šiestej... [17.02.2017] 
Regionálna geografia sveta 1 [2BIGE, GEAJ]: Študijné materiály [14.02.2017] 
[1 GRR]: Použitie počítačov v regionálnej geografii 2 [13.02.2017] 
Regionálna geografia sveta 3 [3upGEAJ, GENJ, BIGE]: Uzavretie známok [09.02.2017] 
Regionálna geografia sveta 3 [3upGEAJ,GENJ,BIGE]: Výsledky testov [11.01.2017] 
Všeobecná geografia [1. ročník]: Výsledky písomky [10.01.2017] 
Regionálna geografia sveta 3 [3upGEAJ, GENJ, BIGE]: Výsledky skúšky [05.01.2017] 
Historická geografia: Historická geografia - podmienky absolvovania, výsledky [27.12.2016] 
Tematická kartografia [ZRR1]: Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu, prednášky a výsledky riadneho termínu [23.12.2016] 
Regionálna geografia sveta: RG Afriky - prednášky (Gurňák) + výsledky termínu 20.12.2016 [22.12.2016] 
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000 [mZ-RG 1]: Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, eseje, prednášky - výsledky [22.12.2016] 
Regionálna geografia sveta [1mupGe ]: Prednášky USA + L. Amerika [19.12.2016] 
[mZ_RG 2]: Reg. geografia krajín strednej Európy I (Česko, Poľsko) - program prednášok, prednášky, výsledky riadneho termínu [17.12.2016] 
Zahraničná exkurzia TAMAZAMBO 2017 - prihlasovanie [14.11.2016] 
Prihlasovanie sa na témy diplomových prác na akademický rok 2016/17 - výsledky [26.10.2016] 
Regionálna geografia sveta 3 [3upGEAJ,GENJ,BIGE]: Sylaby k testu 1 [18.10.2016] 
Zahraničné exkurzie s KRG 2017 [03.09.2016] 
Regionálna geografia sveta 2 [2upGEAJ,MAGE,BIGE]: Uzavretie známok z RGS 2 [30.06.2016] 
Regionálna geografia sveta - VP [1mZ-RG]: Výsledky zo skúšky 30.06.2016 [30.06.2016] 
Regionálna geografia sveta - VP [1mZ-RG]: Výsledky zo skúšky 24.06.2016 [30.06.2016] 
Regionálna geografia sveta 2 [2upGEAJ,GENJ,BIGE,MAGE]: Výsledky zo skúšky 22.6. [23.06.2016] 
Regionálna geografia sveta - VP [1mZ-RG]: Výsledky zo skúšky 22.6.2016 [23.06.2016] 
Regionálna geografia sveta ? VP [1mZ-RG]: Uzatvorenie predmetu RGS - VP [21.06.2016] 
Regionálna geografia sveta ? VP [1mZ-RG]: Výsledky zo skúšky 17.06.2016 [21.06.2016] 
Dizertačná práca - A. Kasagranda [14.06.2016] 
Dizertačná práca - T. Charvát [14.06.2016] 
Dizertačná práca - R. Mikuš [14.06.2016] 
Dizertačná práca - B. Pirová [14.06.2016] 
Regionálna geografia sveta 2 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]: Opravné písomky [09.06.2016] 
Výsledky prihlasovania na témy bakalárskych prác na rok 2016/17 [02.06.2016] 
Regionálna geografia sveta 2 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]: Výsledky zo 4. písomky a skúšky [25.05.2016] 
Regionálny rozvoj vo vybratých štátoch EÚ [1. roč bc]: Exkurzia Rakúsko [14.05.2016] 
Geografia Slovenska [2ZIK]: Záverečné hodnotenie [12.05.2016] 
Humánna geografia Slovenska - skúška [05.05.2016] 
Geografia Slovenska - zápočet [05.05.2016] 
Úvod do politickej a regionálnej geografie: Úvod do politickej geografie: Podmienky absolvovania predmetu, cvičenia, zadania [04.05.2016] 
Etn. konflikty v Európe: podmienky absolvovania a zoznam referátov, prezentácie prednášok - Gurňák, hodnotenie zadaní [03.05.2016] 
Regionálna geografia sveta 4 [3GEAJ, MAGE]: Výsledky zo skúšky 27.4.2016 [03.05.2016] 
Oznam o odovzdávaní bakalárskych prác v roku 2015/16, obhajoby bakalárskych prác - aktualizácia 21.4. [21.04.2016] 
Geografia Slovenska [2. ZIK sk.A]: Výsledky 2. zápočtová písomka [19.04.2016] 
Regionálna geografia sveta 4 [3GEAJ, MAGE]: Výsledky zo zápočtovej písomky [18.04.2016] 
Čaj po šiestej...Sakartvelo [17.04.2016] 
Vzdelávanie IPV - spracované zadania z RG sveta 1. ročník [15.04.2016] 
Využitie PC v regionálnej geografii: zadanie [22.03.2016] 
Vzdelávanie IPV - spracované zadania z RG sveta 2. ročník [18.03.2016] 
Geografia Slovenska [2ZIK]: Výsledky Test1 [16.03.2016] 
Využitie PC v regionálnej geografii: data + predloha [15.03.2016] 
Pozvánka na vedeckú konferenciu pri príležitosti stého narodenia prof. Michala Lukniša [14.03.2016] 
Geografia Slovenska [2ZIK]: Podkladové mapy [10.03.2016] 
Využitie PC v regionálnej geografii [1]: Oznam č. 1 [08.03.2016] 
Zahraničná exkurzia [všetky]: Národný výstup na Kilimandžáro 2016 [08.03.2016] 
Zahraničná exkurzia [všetky]: Exkurzia Gruzínsko 2016 [08.03.2016] 
Využitie PC v regionálnej geografii: data [01.03.2016] 
Využitie PC v regionálnej geografii: text [23.02.2016] 
Uvod do RG sveta [1. roč bc]: zadania na vypracovanie [23.02.2016] 
Geografia Slovenska [2. ZIK sk.A]: Zadanie cvičení a zmena učebne [18.02.2016] 
Čaj po šiestej... Tanzánia (ne)skutočné srdce Afriky [14.02.2016] 
Regionálna geografia sveta [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ, 3upGEAJ, GENJ, MAGE]: Výsledky zo skúšky 9.2.2016 [10.02.2016] 
Regionálna geografia sveta [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ, 3upGEAJ, GENJ, MAGE, 1mZ-RG]: Výsledky zo skúšky 2.2.2016 [03.02.2016] 
Regionálna geografia sveta [2upGEAJ,GENJ,MAGE,BIGE, 3upGAJ, GENJ, MAGE]: Výsledky z opravných testov [01.02.2016] 
Regionálna geografia sveta [2upGEAJ,GENJ,MAGE,BIGE, 3upGAJ, GENJ, MAGE, 1mZ-RG]: Výsledky zo skúšky 26.1.2016 [01.02.2016] 
Regionálna geografia sveta [3upGEAJ,GENJ,MAGE]: Výsledky z opravných testov 20.1.2016 [26.01.2016] 
Regionálna geografia sveta [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ, 3upGEAJ, GENJ, MAGE]: Výsledky zo skúšky 19. 1. 2016 [25.01.2016] 
Regionálna geografia sveta [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]: Výsledky z opravných testov 20.1.2016 [25.01.2016] 
[1mZ-RG]: Výsledky zo skúšky 20.1.2016 [21.01.2016] 
[2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ, 3upGEAJ, GENJ, MAGE]: Výsledky z opravných testov 13.1.2016 [15.01.2016] 
Regionálna geografia sveta - VP [1mZ-RG]: Výsledky zo skúšky 7.1. [12.01.2016] 
Regionálna geografia sveta [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ, 3upGEAJ, GENJ, MAGE]: Výsledky zo skúšky 7. 1. 2016 [12.01.2016] 
Regionálna geografia sveta [2upGEAJ,GENJ,MAGE,BIGE, 3upGAJ, GENJ, MAGE]: Opravné zápočty [06.01.2016] 
Úvod do geografie a planetárna geografia [1. roč bc uč]: Výsledky zo skúšky 5.1.2016 [06.01.2016] 
Všeobecná geografia [všetkx]: Výsledky zo skúšky 5.1.2016 [06.01.2016] 
Regionálna geografia sveta ? VP [1mZ-RG]: Výsledky zo skúšky 17.12. [27.12.2015] 
[3ZRR]: Urbánna geografia - pokyny k zadaniu a ku skúške [27.12.2015] 
[3upGEAJ, GENJ, MAGE]: Výsledky z testu [27.12.2015] 
[2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]: Výsledky z testov [27.12.2015] 
[1mupBIGE, mupMAGE, mUTG]: Prednášky z RG Ameriky [15.12.2015] 
[1mupBIGE, mupMAGE, mUTG]: Prednášky z RG Ameriky [15.12.2015] 
[3upGEAJ, GENJ, MAGE]: Sylaby 4 [15.12.2015] 
Termíny Geografia Slovenska I. [14.12.2015] 
[3upGEAJ, GENJ, MAGE]: Výsledky z testov [13.12.2015] 
Využitie PC v regionálnej geografii: data [10.12.2015] 
[3upGEAJ, GENJ, MAGE]: Sylaby 2 [08.12.2015] 
Čaj po šiestej... [05.12.2015] 
Využitie PC v regionálnej geografii: data [03.12.2015] 
Využitie PC v regionálnej geografii: data [26.11.2015] 
Využitie PC v regionálnej geografii: zadanie [19.11.2015] 
Vzdelávanie IPV - materiály k prednáškam z RG sveta [18.11.2015] 
Využitie PC v regionálnej geografii: grafy [12.11.2015] 
Humánna geografia Slovenska: Dáta z cenzu 2011 [11.11.2015] 
Tematické kolokvium Maloobchod a nákupné správanie spotrebiteľov [25.10.2015] 
Regionálna geografia sveta 3 [3upGEAJ,GENJ,MAGE]: Sylaby 1 [07.10.2015] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]: Výsledky z 1. testu [07.10.2015] 
Regionálna geografia sveta 3 [3upGEAJ, GENJ, MAGE]: Minireferáty [06.10.2015] 
Urbánna geografia [3ZRR]: Zadania [01.10.2015] 
Geografia Slovenska [GRR sk.B]: Podmienky cvičení [24.09.2015] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]: Podmienky na absolvovanie cvičení [23.09.2015] 
© 2011 - 2015