slovensky
english

Najnovšie články


Podčiarknutí autori sú zamestanci, doktorandi alebo študenti katedry
Stiahnuť je možné len články s Open acces

Križan, F., Bilková, K., Kunc, J., Sládeková Madajová, M., Zeman, M., Kita, P., Barlík, P. (2018):
From school benches straight to retirement? Similarities and differences in the shopping behaviour of teenagers and seniors in Bratislava, Slovakia
Moravian Geographical Reports. - Roč. 26, č. 3 (2018), s. 199-209
 
náhľad  na stiahnutie

Kunc, J., Križan, F. (2018):
Changing European retail landscapes: New trends and challenges
Moravian Geographical Reports. - Roč. 26, č. 3 (2018), s. 150-159
 
náhľad  na stiahnutie

Cákoci, R., Tolmáči, L. (2018):
Aktuálny obraz Česka ako turistickej destinácie vytvorený vysokoškolskými študentmi - potenciálnymi návštevníkmi zo Slovenska
Geografický časopis. - Roč. 70, č. 3 (2018), s. 273-284
 
náhľad  na stiahnutie

Šveda, M., Pazúr, R. (2018):
Priestorové formy rezidenčnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy
Geografický časopis. - Roč. 70, č. 3 (2018), s. 231-258
 
náhľad  na stiahnutie

Bilková, K., Križan, F., Horňák, M., Barlík, P., Zubriczký, G.(2018):
Food and non-food retail change in a post-communist country: A case study of the Gemer region in Slovakia
Bulletin of geography. - č. 39 (2018), s. 7-20
 
náhľad  na stiahnutie

Hladký, M.(2018):
Konkurencieschopnosť Bratislavského kraja v rámci euroregiónu Centrope
Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov, s. 1270-1275
 
náhľad  na stiahnutie

Hladký, M. (2018):
Konkurencieschopnosť regiónov Slovenska v kontexte inovačného rozvoja
Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov, s. 1276-1281
 
náhľad  na stiahnutie

Karlík, L., Gábor, M., Falťan, V., Havlíček, M. (2018):
Vineyard zonation based on natural terroir factors using multivariate statistics - Case study Burgenland (Austria)
OENO ONE. - Roč. 52, č. 2 (2018), s. 105-117, Art. No. 105
 
náhľad  na stiahnutie

Karlík, L., Lauko, V., Falťan, V., Matečný, I. (2018):
Qualitative analysis of natural terroir units. Case study: Modra wine rayon (Slovakia)
Applied Ecology and Enviromental Research. - Roč. 16, č. 2 (2018), s. 1257-1274
 
náhľad  na stiahnutie

Križan, F., Bilková, K., Barlík, P., Kita, Pa., Kita, Pe. (2018):
Spatial Distribution of Consumer Preferences: Case Study of Shopping malls in Bratislava
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management. - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 13-21
 
náhľad  na stiahnutie

Pauková, Ž., Buchta, T., Vykouková, I., Karlík, L., Hriník, D. (2018):
Príspevok k poznaniu skladby fytocenóz lužných lesov prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy
Zprávy lesnického výzkumu. - Roč. 63, č. 1 (2018), s. 53-60
 
náhľad  na stiahnutie

Rajčáková, E., Švecová, A. (2018):
Ľudské zdroje - regionálne disparity v kontexte politiky súdržnosti EÚ 2007-2013 na Slovensku
Geografický časopis. - Roč. 70, č. 1 (2018), s. 79-96
 
náhľad  na stiahnutie

Šandor, F. Gurňák, D. (2018):
Dogovornaja baza Slovackoj respubliky: politiko-geografičeskij analiz
Aktuaľnyje problemy meždunarodnych otnošenij i meždunarodnogo prava : Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. - : 1. vyd. ISBN 978-5-9500904-5-5. - Moskva : Diplomatičeskaja akademia MIR Rossii, 2018. - S. 629-640
 

Tolmáči, A., Tolmáči, L. (2018):
Consumers behaviour as reflection of food security at regional level in Honduras
GeoJournal of tourism and geosites. - Roč. 22, č. 2 (2018), s. 359-372
 
náhľad  na stiahnutie

Karlík, L., Matečný, I., Falťan, V., Gábor, M., Saksa, M. (2017):
Mapovanie obsahu ílu v pôde použitím digitálnej analýzy reliéfu a štatistického modelovania
Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8163-022-4. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2017. - S. 20-33
 
náhľad  na stiahnutie

Kasagranda, A., Gurňák, D. (2017):
Spa and Wellness Tourism in Slovakia (A Geographical Analysis)
Czech Journal of Tourism. - Roč. 6, č. 1 (2017), s. 27-53
 
náhľad  na stiahnutie

Kasagranda, A., Gurňák, D., Danielová, K. (2017):
Congress tourism and fair tourism of Slovakia-quantification, spatial differentiation, and classification
Regional statistics. - Roč. 7, č. 2 (2017), s. 75-100
 
náhľad  na stiahnutie
© 2011 - 2015