slovensky
english

Najnovšie články


Podčiarknutí autori sú zamestanci, doktorandi alebo študenti katedry
Stiahnuť je možné len články s Open acces
Rišová, K., Sládeková Madajová M., (2020):
Gender differences in a walking environment safety perception: A case study in a small town of Banská Bystrica (Slovakia)
Journal of Transport Geography, 85, 102723.
náhľad 
Kita, P., Križan, F., Bilková, K., Zeman, M., Siviček, T. (2020):
Comparison of Grocery Shopping Behaviour of Slovak Residents on the Slovak-Austrian Border: an Empirical Study – Hainburg an der Donau.
E&M Ekonomics and Management, 23, 1, 215-230.
náhľad  na stiahnutie
Opravil, Š., Bilková, P., Križan, F., Hencelová, P. (2020):
Identifikácia potravinových púští na vidieku.
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 75-94.
náhľad  na stiahnutie
Križan, F., Kunc, J., Bilková, P., (2020):
Mestský maloobchod: katedrály spotreby
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 95-114.
náhľad  na stiahnutie
Danielová, K., Trembošová, M. (2020):
Spotrebiteľské preferencie a správanie spotrebiteľov pri nákupe potravín.
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 115-135.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, P. (2020a):
Farmárske trhy v Bratislave: ilúzia vs. realita.
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 189-201.
náhľad  na stiahnutie
Hencelová, P., Križan, F., Bilková, P. (2020b):
Stolovanie v komunitných záhradách: nová výzva alternatívnej spotreby.
In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 203-216.
náhľad  na stiahnutie

Hencelová, P., Križan, F., Bilková, K. (2020):
Klasifikácia a funkcia komunitných záhrad v meste (prípadová štúdia z Bratislavy)
Sociológia, 52, 1, 51-81.
náhľad  na stiahnutie

Škamlová, L., Wilkaniec A., Szczepańska M., Bačík, V., Hencelová, P. (2020):
The development process and effects from the management of community gardens in two post-socialist cites: Bratislava and Poznań
Urban Forestry & Urban Greening, 48, 126572.
náhľad

Križan, F., Bilková, K., Barlík, P., Kita, P., Šveda, M. (2019):
Old and New Retail Environment in a Post-Communist City: Case Study from the Old Town in Bratislava, Slovakia
Ekonomický časopis, 67, 8, 879-898.
náhľad  na stiahnutie

Križan, F., Hencelová, P., Bilková, K. (2019):
Ako často a ako dlho nakupujú spotrebitelia v nákupných centrách v Bratislave? Prístup koncentrických zón
22nd International Colloqium on Regional Sciences. Conference proceedings. Masarykova Univerzita, Brno, 314-322.
náhľad  na stiahnutie

Najdený, R., Križan,F., Bilková, K., Sládeková Madajová, M., Gurňák, D. (2019):
Consumer behaviour of seniors visiting shopping malls: case study from Bratislava
Folia Geographica, 61, 2, 126-143.
náhľad  na stiahnutie

Šveda, M., Križan, F., Barlík, P. (2019):
Využitie lokalizačných dát mobilnej siete v turizme: kto sú, kedy prichádzajú a kam smerujú zahraniční návštevníci na Slovensku?
Geografický časopis, 71, 3, 303-225
náhľad  na stiahnutie

Šveda, M., Barlík, P. (2018):
Daily commuting in the Bratislava metropolitan area: case study with mobile positioning data
Papers in Applied Geography, published online: 27 Dec 2018
na stiahnutie 

Križan, F., Bilková, K., Kunc, J., Sládeková Madajová, M., Zeman, M., Kita, P., Barlík, P. (2018):
From school benches straight to retirement? Similarities and differences in the shopping behaviour of teenagers and seniors in Bratislava, Slovakia
Moravian Geographical Reports, 26, 3, 199-209.
náhľad  na stiahnutie

Kunc, J., Križan, F. (2018):
Changing European retail landscapes: New trends and challenges
Moravian Geographical Reports, 26, 3, 150-159.
náhľad  na stiahnutie

Cákoci, R., Tolmáči, L. (2018):
Aktuálny obraz Česka ako turistickej destinácie vytvorený vysokoškolskými študentmi - potenciálnymi návštevníkmi zo Slovenska
Geografický časopis, 70, 3, 273-284.
náhľad  na stiahnutie

Šveda, M., Pazúr, R. (2018):
Priestorové formy rezidenčnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy
Geografický časopis, 70, 3, 231-258.
náhľad  na stiahnutie

Bilková, K., Križan, F., Horňák, M., Barlík, P., Zubriczký, G.(2018):
Food and non-food retail change in a post-communist country: A case study of the Gemer region in Slovakia
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39, 39, 7-20.
náhľad  na stiahnutie

Hladký, M.(2018):
Konkurencieschopnosť Bratislavského kraja v rámci euroregiónu Centrope
In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. (s. 1270-1275), Bratislava (Univerzita Komenského).
náhľad  na stiahnutie

Hladký, M. (2018):
Konkurencieschopnosť regiónov Slovenska v kontexte inovačného rozvoja
In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. (s. 1276-1281), Bratislava (Univerzita Komenského).
náhľad  na stiahnutie

Karlík, L., Gábor, M., Falťan, V., Havlíček, M. (2018):
Vineyard zonation based on natural terroir factors using multivariate statistics - Case study Burgenland (Austria)
OENO One, 52, 2, 105-117.
náhľad  na stiahnutie

Karlík, L., Lauko, V., Falťan, V., Matečný, I. (2018):
Qualitative analysis of natural terroir units. Case study: Modra wine rayon (Slovakia)
Applied Ecology and Enviromental Research, 16, 2, 1257-1274.
náhľad  na stiahnutie

Križan, F., Bilková, K., Barlík, P., Kita, Pa., Kita, Pe. (2018):
Spatial Distribution of Consumer Preferences: Case Study of Shopping malls in Bratislava
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 13, 1, 13-21.
náhľad  na stiahnutie

Pauková, Ž., Buchta, T., Vykouková, I., Karlík, L., Hriník, D. (2018):
Príspevok k poznaniu skladby fytocenóz lužných lesov prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy
Zprávy lesnického výzkumu, 63, 1, 53-60.
náhľad  na stiahnutie

Rajčáková, E., Švecová, A. (2018):
Ľudské zdroje - regionálne disparity v kontexte politiky súdržnosti EÚ 2007-2013 na Slovensku
Geografický časopis, 70, 1, 79-96.
náhľad  na stiahnutie

Šandor, F., Gurňák, D. (2018):
Dogovornaja baza Slovackoj respubliky: politiko-geografičeskij analiz
In: Aktuaľnyje problemy meždunarodnych otnošenij i meždunarodnogo prava: Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. (s. 629-640), Moskva (Diplomatičeskaja akademia MIR Rossii).
 

Tolmáči, A., Tolmáči, L. (2018):
Consumers behaviour as reflection of food security at regional level in Honduras
GeoJournal of Tourism and Geosites, 22, 2, 359-372.
náhľad  na stiahnutie

Karlík, L., Matečný, I., Falťan, V., Gábor, M., Saksa, M. (2017):
Mapovanie obsahu ílu v pôde použitím digitálnej analýzy reliéfu a štatistického modelovania
In: Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. (s. 20-33), Bratislava (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy).
náhľad  na stiahnutie

Kasagranda, A., Gurňák, D. (2017):
Spa and Wellness Tourism in Slovakia (A Geographical Analysis)
Czech Journal of Tourism, 6, 1, 27-53.
náhľad  na stiahnutie

Kasagranda, A., Gurňák, D., Danielová, K. (2017):
Congress tourism and fair tourism of Slovakia-quantification, spatial differentiation, and classification
Regional Statistics, 7, 2, 75-100.
náhľad  na stiahnutie
© 2011 - 2015