slovensky
english

Geografická olympiáda

 

Klub Geolympionikov

 

GQIQ

GQIG je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Uskutočňuje sa v troch kolách.
Pre rok 2020 nájdete aktuálne informácie tu.

Registrácia

Termíny

  • Školské kolá: do 13. 2. 2020
  • Krajské kolá: do 24. 4. 2020
  • Celoslovenské kolo: 29. 5. 2020 Bratislava

Riešenia

Výsledky

GEOQÍZ 2020

 
© 2011 - 2015