slovensky
english

Mgr. Martin Šveda, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vybrané publikácie

Najnovšie publikácie:
 • Šveda, M. (2016). Život v Bratislavskom suburbiu: prípadová štúdia mesta Stupava. Sociológia, 48, 2, 139-171.
 • Sveda, M., Madajová, M., Podolák, P. (2016). Behind the Differentiation of Suburban Development in the Hinterland of Bratislava, Slovakia. Czech Sociological Review, 52, 6, 893-925.
 • Šveda, M., Madajová, M. (2015). Merging diaries and GPS records: The method of data collection for spatio-temporal research. Moravian Geographical Reports, 23, 2, 12-25.


  Vybrané staršie publikácie:
  [ADE] Šveda, M. 2011. Bytová výstavba v zázemí Bratislavy v kontexte suburbanizácie. Urbanizmus a územní rozvoj, 14, 3, 13-22.


  [ADE] Šveda, M., Križan, F. 2011. Vývoj bytovej výstavby v slovenských mestách v ostatných rokoch v časových a priestorových súvislostiach. Regionální studia, 2, 14-24.


  [ADE] Šveda, M., Vigašová, D. 2010. Zmeny vo využití zeme v zázemí veľkých slovenských miest. Geografie, 115, 4, 413-439.


  [ADF] Šveda, M. 2011. Suburbanizácia v zázemí Bratislavy z hľadiska analýzy zmien krajinnej pokrývky. Geografický časopis, 63, 2, 155-173.


  [AED] Šveda, M. 2009. Priestorová štruktúra rezidenčnej suburbanizácie v prímestskej zóne Bratislavy. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53, 169-181.


  [AED] Šveda, M. 2010. Zmeny vo využití zeme vo funkčnom mestskom regióne Bratislava. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 54, 1, 137-155.

 • © 2011 - 2015