slovensky
english

Mgr. Martin Šveda, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Riešené granty

 • 2016-2018
  Typ: VEGA
  Číslo projektu: 1/0540/16
  Sociálne, ekonomické a environmentálne determinanty rozvoja a transformácie regiónov: regionálnogeografický prístup

 • 2015-2017
  Typ: VEGA
  Číslo projektu: 1/0082/15
  Špecifiká časovo-priestorového správania človeka pod vplyvom spoločensko-ekonomických zmien
 • © 2011 - 2015