slovensky
english

Mgr. Martin Šveda, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Na prevzatie

Šveda, M. 2012. Transformácia zázemia Bratislavy pod vplyvom suburbanizačných procesov. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 179 s. [.pdf] 21.2 MB  
Šveda, M. 2011. Bytová výstavba v zázemí Bratislavy v kontexte suburbanizácie. [.pdf] 710.93 kB  
Šveda, M., Križan, F. 2011. Zhodnotenie prejavov komerčnej suburbanizácie prostredníctvom zmien v Registri podnikateľských subjektov SR na príklade zázemia Bratislavy. [.pdf] 419.36 kB  
Šveda, M., Križan, F. 2011. Vývoj bytovej výstavby v slovenských mestách v ostatných rokoch v časových a priestorových súvislostiach. [.pdf] 3.27 MB  
Šveda, M. 2011. Suburbanizácia v zázemí Bratislavy z hľadiska analýzy zmien krajinnej pokrývky. [.pdf] 778.32 kB  
Šveda, M. 2010. Bytová výstavba v zázemí Bratislavy - www.Suburbanizace.cz [.pdf] 6.83 MB  
Šveda, M., Vigašová, D. 2010. Zmeny vo využití zeme v zázemí veľkých slovenských miest. [.pdf] 1.51 MB  
Šveda, M. 2010. Zmeny vo využití zeme vo funkčnom mestskom regióne Bratislava. [.pdf] 1.32 MB  
ŠVEDA, M. 2009. Priestorová štruktúra rezidenčnej suburbanizácie v prímestskej zóne Bratislavy. [.pdf] 794.52 kB  
© 2011 - 2015