slovensky
english

doc. RNDr. František Križan, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vybrané publikácie

[AAB] Lauko, V., Gurňák, D., Križan, F., Tolmáči, L. 2013. Geografia Slovenskej republiky - humánna geografia. Bratislava: Geo-grafika, ISBN 978-80-89317-23-3.


[AAB] Lauko, V., Gurňák, D., Križan, F., Tolmáči, L. 2011. Školstvo na Slovensku v kontexte regionálnych disparít. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 200 s., ISBN 978-80-7165-856-6.


[AAB] Dubcová, A. a kol. 2008. Geografia Slovenska. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 351 s., ISBN 978-80-8094-422-3. link


[ACB] Križan, F. Lauko, V. 2014. Geografia maloobchodu. Úvod do problematiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 196 s., ISBN 978-80-223-3542-3.


[ADC] Križan, F., Bilková, K., Kita, P., Horňák, M. 2015. Potential food deserts and food oases in a post-communist city: Access, quality, variability and price of food in Bratislava-Petržalka. Applied Geography, 62, 8, 8-18.


[ADC] Horňák, M., Pšenka, T., Križan, F. 2013. The competitiveness of the long-distance public transportation system in Slovakia. Moravian Geographical Reports, 21, 4, 64-75.


[ADD] Šveda, M., Križan, F. 2012. Prejavy komerčnej suburbanizácie vo vybraných odvetviach hospodárstva v zázemí Bratislavy. Ekonomický časopis, 60, 5, 460-481.


[ADD] Križan, F., Tolmáči, L., Lauko, V. 2008. Identifikácia "potravinových púští" na území mesta Bratislava aplikáciou mier dostupnosti. Ekonomický časopis, 56, 10, 959-972.


[ADE] Grenčíková, J., Križan, F., Tolmáči, L. 2011. Stability and actuality of aviation networks in Bratislava and Prague. Moravian Geographical Reports, 19, 1, 17-31.


[ADE] Dudek-Mankowska, S., Križan, F. 2010. Shopping centers in Warsaw and Bratislava: a comparative Analysis. Miscellanea Geographica, 14, 215-225.


[ADM] Križan, F., Bilková, K., Kita, P., Siviček, T. 2016. Transformation of retailing in post-communist Slovakia in the context of globalization. E & M: Ekonomie a Management, 19, 1, 148-164.


[ADM] Križan, F., Bilková, K., Kita, P., Kunc, J., Barlík, P. 2015. Nákupné centrá v Bratislave a atribúty ovplyvňujúce preferencie spotrebiteľov. Geografický časopis, 67, 4, 341-357.


[ADM] Bilková, K., Križan, F., Barlík, P. 2015. Consumers preferences of shopping centers in Bratislava (Slovakia). Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography, 10, 1, 23-37.


[ADM] Križan, F., Bilková, K., Kita, P. 2014. Urban retail market in Bratislava (Slovakia): Consumers perception and classification of shopping centres. Management & Marketing, 9, 4, 483-500.


[ADM] Križan, F., Bilková, K., Zubriczký, G. Riška, M., Barlík, P. 2014. Identification and mapping of food deserts in rural areas: A case study from Slovakia. Geographia Technica, 9, 2, 54-59.


[ADF] Križan, F., Riška, M., Bilková, K. 2013. Mapovanie potravinových púští v rurálnom prostredí: prípadová štúdia z funkčného mestského regiónu Bratislava. Ekonomické rozhľady, 42, 2, 198-209.


[ADF] Križan, F. 2009. Globalizácia maloobchodu: definícia základných procesov a ich analýza v slovenskej geografii maloobchodu. Geografický časopis, 61, 1, 49-68.


[ADF] Križan, F. 2007. Regionálna typológia územia Bratislavy na základe dostupnosti supermarketov a hypermarketov. Geografický časopis, 59, 4, 373-385.


[ADF] Križan, F., Tolmáči, L. 2008. Meranie priestorovej dostupnosti. Horizonty dopravy, 17, 1, 6-10.


[BCB] Tolmáči, L., Lauko, V., Gurňák, D., Križan, F. 2011. Geografia pre 3. ročník gymnázií. Harmanec: VKÚ, 120 s., ISBN 978-80-8042-610-1.


[BCB] Tolmáči, L., Gurňák, D., Križan, F., Tolmáčiová, T. 2010. Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Harmanec: VKÚ, 104 s., ISBN 978-80-8042-608-8.


[BCB] Tolmáči, L., Gurňák, D., Križan, F. 2009. Geografia pre 2. ročník gymnázií. Harmanec: VKÚ, 112 s., ISBN 978-80-8042-580-7.


Kompletná publikačná činnosť -->
© 2011 - 2015