slovensky
english

doc. RNDr. František Križan, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Pedagogické zameranie

bakalársky stupeň:
Geografia Slovenska 1 a 2
Trvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia
Špeciálny seminár

magisterský stupeň:
Nové trendy v geografii
Geografia Slovenska
Účelové vlastnosti krajiny
Vedecká publikácia 1 a 2
Metódy tvorby vedeckých publikácií
Zber, mapovanie a primárne spracovanie geografických informácií
Medicínska geografia
Geografia maloobchodu a spotreby
Geomarketing
Regional Studies
Nové trendy v geografii

doktorandský stupeň:
Vedecký seminár
Metódy výskumu v regionálnej geografii
GIS v regionálnej geografii


Vedenie záverečných prác (úspešne obhájených)
bakalársky stupeň: 23
magisterský stupeň: 24Vedenie dizertačných prác doktorandov (úspešne obhájených)
Mgr. Peter Barlík
Mgr. Kristína Bilková

Aktuálne vedenie dizertačných prác doktorandov
Mgr. Petra Hencelová
© 2011 - 2015