slovensky
english

doc. RNDr. František Križan, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vedecko-výskumné zameranie

geografia maloobchodu a spotreby
geomarketing
telco data a big data
problematika dostupnosti
medicínska geografia
regionálna a humánna geografia Slovenska
komplexná geografická analýza regiónu
nové trendy v geografii

Autor alebo spoluautor 143 publikačných výstupov, z toho 3 vedecké monografie, 2 skriptá, 2 vysokoškolské učebnice, 5 stredoškolských učebníc, 8 kapitol v monografiách alebo vysokoškolských učebniciach, 9 impaktovaných štúdií, viac ako 30 štúdií v domácich a zahraničných odborných periodikách a niekoľko desiatok prác v zborníkoch. Autor viacerých hesiel v domácich a zahraničných encyklopédiách. Na svoje publikácie eviduje viac ako 600 ohlasov.

Najnovšie publikácie:
Križan, F., Bilková, K., Hencelová, P. (2019). Ďaleko za nákupom? Transformácia maloobchodu v zázemí Bratislavy. In: Šveda, M., Šuška, P. (Eds.). Suburbanizácia. Ako sa mení zázemie Bratislavy? Bratislava (Geografický ústav SAV), s. 209-227.

Križan, F., Bilková, K. (2019). Geografia spotreby: úvod do problematiky. Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave).

Kunc, J., Križan, F. (2018). Changing European retail landscapes: New trends and challenges. Moravian Geographical Reports, 26, 3, 150-159.

Križan, F., Bilková, K., Kunc, J., Sládeková Madajová, M., Zeman, M., Kita, P., Barlík, P. (2018). From school benches straight to retirement? Similarities and differences in the shopping behaviour of teenagers and seniors in Bratislava, Slovakia. Moravian Geographical Reports, 26, 3, 199-209.

Bilková, K., Križan, F., Horňák, M., Barlík, P., Zubriczký, G.. (2018). Food and non-food retail change in a post-communist country: A case study of the Gemer region in Slovakia. Bulletin of Geography: Socio-economic Series, 39, 1, 7-20.

Križan, F., Bilková, K., Barlík, P., Kita, P., Kita, P. (2018). Spatial distribution of consumer preferences: case study of shopping malls in Bratislava. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 13, 1, 13-21.


ResearchGate profil: -->


Aktuálne riešené granty:
Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (APVV-16-0232).

Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách (VEGA 2/0113/19).
© 2011 - 2015