slovensky
english

doc. RNDr. František Križan, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Na prevzatie

Zadanie 02_MtVP [.zip] 2.3 MB  
P03 [.zip] 1.38 MB  
Križan, F., Riška, M., Bilková, K. (2013) [.pdf] 543.82 kB  
Bilková, K., Križan, F. (2013) [.pdf] 1.08 MB  
Grenčíková, J., Križan, F., Tolmáči, L. (2011) [.pdf] 884.69 kB  
Nove trendy_BS_2013 [.zip] 4.17 MB  
Geografia SR II_02 [.pdf] 1.48 MB  
Geografia SR II_01 [.xlsx] 116.27 kB  
Šveda, M., Križan, F. 2011. Zhodnotenie prejavov komerčnej suburbanizácie prostredníctvom zmien v Registri podnikateľských subjektov SR na príklade zázemia Bratislavy [.pdf] 419.36 kB  
Gurňák, D., Križan, F., Lauko, V. 2008. Časovo-priestorové aspekty vývoja sídelnej siete Slovenska. [.pdf] 585.2 kB  
Križan, F. 2010. Regionálna typizácia Bratislavy na základe dostupnosti stredných škôl. [.pdf] 4.49 MB  
Šveda, M., Križan, F. 2011. Vývoj bytovej výstavby v slovenských mestách v ostatných rokoch v časových a priestorových súvislostiach [.pdf] 718.56 kB  
Lauko, V., Tolmáči, L., Križan, F. 2008. Potravinársky maloobchod na Slovensku: rurálne prostredie, čas a miesto nákupu [.pdf] 2.25 MB  
Križan, F., Tolmáči, L., Lauko, V. 2009. Potravinársky maloobchod v rurálnom prostredí: kvalita nakupovania [.pdf] 1008.66 kB  
Križan, F., Tolmáči, L. 2008. Meranie priestorovej dostupnosti pôšt na území mesta Bratislava (kvantitatívny prístup) [.pdf] 874.98 kB  
Križan, F., Gurňák, D. 2008. Vybrané kartografické a grafické metódy znázorňovania dostupnosti [.pdf] 1.31 MB  
Križan, F. 2009. Dostupnosť vybraných zariadení služieb na území mesta Bratislava aplikáciou miery založenej na príležitostiach [.pdf] 1.71 MB  
Križan, F. 2007. Regionálna typológia územia Bratislavy na základe dostupnosti supermarketov a hypermarketov [.pdf] 454.21 kB  
Križan, F. Tolmáči, L., Lauko, V. 2008. Identifikácia potravinových púští na území mesta Bratislava aplikáciou mier dostupnosti [.pdf] 570.89 kB  
Križan, F. 2009. Globalizácia maloobchodu: definícia základných procesov a ich analýza v slovenskej geografii maloobchodu [.pdf] 681.51 kB  
Kažmér, L., Križan, F. 2010. Priestorové rozšírenie mortality mužov na rakovinu prostaty na úrovni okresov SR v rokoch 1996-2007 [.pdf] 2.02 MB  
© 2011 - 2015