slovensky
english

RNDr. Katarína Danielová, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
Ďalšie informácie
 

Vybrané publikácie

Najnovšie publikácie:
 • Danielová, K. (2020). Mestá. In: Gurňák, D. (ed.). 30 rokov transformácie Slovenska. Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave), s. 169-208.
 • Danielová, K., Trembošová, M. (2020): Spotrebiteľské preferencie a správanie spotrebiteľov pri nákupe potravín. In: Križan, F. (ed.). Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava (Univerzita Komenského), s. 115-135.
 • Danielová, K., Lauko, V. (2019). Educated women and their career in Slovakia: Case study of Faculty of Natural Sciences Comenius University Bratislava. In: Spatial Tensions - Future Changes. Graz (Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung), s. 45-52.
 • Kasagranda, A., Gurňák, D., Danielová, K. (2017): Congress tourism and fair tourism of Slovakia-quantification, spatial differentiation, and classification Regional Statistics, 7, 2, 75-100
 • Danielová, K., Lauko, V. (2016). Gender gap in Slovakia: selected problems of education and career. Revija za geografijo, 11, 2, 17-34.
 • Danielová, K., Lauko, V. (2015). Rodový rozdiel miezd a disparity v odmeňovaní v okresoch Slovenska v období 2001-2014. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 59, 2, 173-202.
 • Danielová, K. (2014). Postkomunistická transformácia miest Slovenska. In: Lauko, V. (ed.). Regionálne dimenzie Slovenska. s. 391-425, Bratislava: Univerzita Komenského.
 • Danielová, K., Lauko, V. (2014). Gender gap: educated women and men and differences in career paths after degree attainment In: Creativity, culture and tourism in the urban and regional development Plzeň : Západočeská univerzita S. 139-151 [1,3 AH]
  ISBN 987-80-261-0468-1
 • Danielová, K., Tolmáči, L. (2014). Juhovýchodná Ázia. In: Gurňák, D. a kol. Geografia Ázie. s. 203-270, Bratislava: Univerzita Komenského.
 • Danielová, K., Tolmáči, L. (2014). Južná Ázia. In: Gurňák, D. a kol. Geografia Ázie. s. 129-202, Bratislava: Univerzita Komenského.
 • Danielová, K., Blažík, T. (2014). Východná Ázia. In: Gurňák, D. a kol. Geografia Ázie. s. 271-289, Bratislava: Univerzita Komenského.
 • © 2011 - 2015