slovensky
english

RNDr. Karol Kasala, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vybrané publikácie

Najnovšie publikácie:
  • Kasala, K. (2017). Identifikácia v súčasnej spoločnosti a regionálna identita: geografické koncepty a prístupy k identite. In: Formovanie identity v čase a priestore. s. 30-46, Bratislava: Univerzita Komenského.
  • Kasala, K., Šifta, M. (2017). Regions as Concept: Traditional and Constructivist View. AUC Geographica, 2, (v tlači).
  • Kasala, K. (2014). Meniaca sa identita slovenských sídel. In: Lauko, V. (ed.). Regionálne dimenzie Slovenska. s. 367-389, Bratislava: Univerzita Komenského.
  • Kasala, K. (2014). Geografia Japonska. In: Gurňák, D. a kol. Geografia Ázie. s. 348-392, Bratislava: Univerzita Komenského.
  • © 2011 - 2015