slovensky
english

RNDr. Karol Kasala, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Pedagogické zameranie

bakalársky stupeň:
Regionálna geografia sveta - propedeutika
Regionálna geografia sveta - Ázia
Teórie a metodológia regionálnej geografie

magisterský stupeň:
Regionálna geografia sveta - vybrané problémy 1 - Ázia
Regionálna geografia sveta - vybrané problémy 2 - Amerika, Afrika
Globálne trendy vývoja svetovej ekonomiky
Globálne trendy vývoja sveta
Globálne trendy vývoja svetovej spoločnosti
© 2011 - 2015