slovensky
english


Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, zadania a prednášky - samoštúdium

V priloženom súbore sú zverejnené podmienky na absolvovanie predmetu. Ďalej je zverejnený zoznam tém zadaní aj s prihlásenými riešiteľmi. Postupne budú pribúdať prezentácie k prednáškam doc. Gurňáka.
K prednáškam dr. Blažíka sú pridané súbory z doplnkovej literatúry - národnostné menšiny v západnej Európe.
K prezentáciám k prednáškam sú pridané i ďalšie doplnkové materiály na samoštúdium.
Na termíny skúškovom období sa treba prihlasovať cez systém AIS (najneskôr 24 hod vopred), následne budete prihlásení do systému moodle, v ktorom bude prebiehať záverečné testovanie. Výsledky termínov budú zverejňované na tomto mieste v tabuľke. Hodnotenie bude zapisované do AIS.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
26.05.2020
#2156

Prílohy k oznamu

Sylaby k záverečnému testu a pokyny k testu [.pdf] 114.4 kB 
Juhovýchodná Európa II [.pdf] 10.31 MB 
Juhovýchodná Európa I [.pdf] 7.78 MB 
doplnková literatúra - národnostné menšiny v JV Európe [.pdf] 32.49 MB 
doplnková literatúra - národnostné menšiny v Nemecku, Rakúsku a Škandinávii [.pdf] 23.46 MB 
Východná Európa - Rusko - doplnková literatúra [.pdf] 12.3 MB 
Východná Európa - Európska časť Ruska [.pdf] 9.23 MB 
doplnková literatúra - národnostné menšiny na Apeninskom a Pyrenejskom pol. [.pdf] 15.02 MB 
doplnková literatúra - národnostné menšiny vo Francúzsku, Beneluxe a Švajčiarsku [.pdf] 16.05 MB 
doplnková literatúra - národnostné menšiny na Britských ostrovoch [.pdf] 10.39 MB 
doplnková literatúra - národnostné menšiny v pobaltských štátoch [.pdf] 5.82 MB 
doplnková literatúra - dejiny stredovýchodnej Európy [.pdf] 6.22 MB 
Východná Európa mimo Ruska [.pdf] 15.78 MB 
Stredná Európa II [.pdf] 9.83 MB 
Stredná Európa I [.pdf] 17.14 MB 
Témy zadaní (3.3.2020) [.pdf] 116.16 kB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 695.76 kB 
© 2011 - 2015