slovensky
english


Úvod do politickej a regionálnej geografie - podmienky predmetu, cvičenia, prednášky - samoštúdium

V priloženom súbore sú uvedené podmienky na absolvovanie predmetov Úvod do politickej a regionálnej geografie a Úvod do politickej a regionálnej geografie pre učiteľov.
Pripojené sú aj prezentácie z cvičení a zadania.

Zadanie č. 1 bude odovzdané e-mailom do 18. 3. na adresu daniel.gurnak@uniba.sk. (výsledky sú už zverejnené v príslušnom súbore)

Zadanie č. 2 bude odovzdané e-mailom do 30. 3. na adresu daniel.gurnak@uniba.sk.

Zadanie č. 3 bude odovzdané e-mailom do 15. 4. 2020 na adresu daniel.gurnak@uniba.sk.

Zadanie č. 4 bude odovzdané e-mailom do 29. 4. 2020 na adresu daniel.gurnak@uniba.sk.

Zadanie č. 5 bude odovzdané e-mailom do 13. 5. 2020 na adresu daniel.gurnak@uniba.sk.

Všetky materiály k tomuto predmetu sú dostupné aj cez MS Teams - skupina Uvod do polit g. V tomto prostredí budú prebehli aj prednášky/komentáre k vybraným kľúčovým témam.

Pripojené sú aj finálne výsledky z cvičení. Na záverečné testy (skúšky) sa treba prihlásiť v systéme AIS. Online testy budú v prostredí moodle.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
21.05.2020
#2155

Prílohy k oznamu

Hodonotenie cvičení - finálne (20. 5. 2020) [.pdf] 402.26 kB 
Sylaby k záverečnému testu UPG [.pdf] 121.23 kB 
Zadanie 5 - podkladová mapa sveta na zadanie 5 [.pdf] 493.2 kB 
Zadanie 5 - Vývoj politickej mapy sveta [.pdf] 166.88 kB 
09 Vývoj politickej mapy sveta [.pdf] 20.22 MB 
Zadanie 4 - podkladová mapa Európy na zadanie 4 [.pdf] 4.49 MB 
Zadanie 4 - Vývoj politickej mapy Európy [.pdf] 153.54 kB 
08 Vývoj politickej mapy Európy [.pdf] 16.3 MB 
Zadanie 3 - podkladová mapa na zadanie [.pdf] 3.59 MB 
Zadanie 3 - Rakúsko-Uhorsko (do 15.4.2020) [.pdf] 1.03 MB 
07 Vývoj územia Slovenska na politickej mape Európy [.pdf] 22.11 MB 
06 Historické regióny Európy [.pdf] 10.5 MB 
05 Volebná geografia - (pozor táto téma nie je v skriptách!) [.pdf] 2.91 MB 
Zadanie 2 - Administratívny vývoj SR do 30. 3. 2020 [.pdf] 6.43 MB 
04 Historické regióny SR samoštúdium [.pdf] 17.34 MB 
03 Hranice (vytyčovanie, druhy) [.pdf] 12.93 MB 
Zadanie 1 (hranice štátov) do 10./12.3. [.pdf] 213.43 kB 
02 Forma štátu, vnútorná organizácia štátu [.pdf] 6.99 MB 
01 Štát a územie štátu [.pdf] 5.85 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 1.18 MB 
© 2011 - 2015