slovensky
english


Prihlasovanie na témy diplomových prác na KRG 2018/2019

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1. ročník mgr. štúdia.

Vážení študenti 1. ročníka,
venujte pozornosť priloženým oznamom. Študenti 1 ročníka mZ_RG sú povinní do 18. 10. 2018 si podať písomnú prihlášku na vedenie DP buď u člena katedry alebo si dať schváliť vedenie DP externým školiteľom. Viac v priložených oznamoch. Študenti učiteľstva alebo iných odborov si v prípade záujmu o vedenie DP na KRG musia podať taktiež prihlášku. Odporúčame pred podaním prihlášky (prihlášok - je možné si podať i viac, vtedy vyznačte poradie podľa Vašej priority) konzultovať výber témy s potenciálnym vedúcim DP. Pri výbere témy odporúčame si preveriť, či už podobná alebo identická téma nebola na katedre riešená - napr. na podstránke tohto webu venovanej záverečným prácam alebo (v prípade záujmu o spracovanie tém zameraných na zahraničné krajiny) podľa priloženej mapy v súbore.
Formuláre prihlášok sú v obálke na vitríne oproti sekretariátu katedry B1-543.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
09.10.2018
#2073

Prílohy k oznamu

Prihlasovanie na témy DP na KRG [.pdf] 695.17 kB 
Priestorové rámce záverečných prác na KRG tematicky lokalizovaných na zahraničné krajiny (do 2018 vrátane) [.jpg] 2.71 MB 
Prihlasovanie pre mZ_RG externý školiteľ [.pdf] 262.2 kB 
© 2011 - 2015