slovensky
english


Prihlasovanie na témy diplomových prác na KRG 2018/2019 - výsledky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1. ročník mgr. štúdia.

Vážení študenti 1. ročníka,
práve bolo uzavreté 1. kolo prihlasovania na vedenie tém diplomových prác od akad. roka 2018/2019. Výsledky sú priloženom súbore. Všetci prihlásení uchádzači boli akceptovaní zvolenými vedúcimi diplomových prác. Žiadame všetkých diplomantov, aby čo najskôr kontaktovali svojich vedúcich za účelom konkretizovania tém DP, pretože do konca novembra je treba do AISu vložiť zadanie DP obsahujúce názov práce a jej stručnú anotáciu. Rovnako kompetencie stanovenia podmienok absolvovania a hodnotenia špeciálneho seminára získavajú jednotliví diplomoví vedúci! Študenti mZ_RG 1, ktorí sa doposiaľ neprihlásili k žiadnemu diplomovému vedúcemu tak musia urobiť čo najskôr (k tým vedúcim, ktorí ešte majú voľné kapacity) a toto prihlásenie musia na formulári doručiť doc. Gurňákovi. Ak tak neurobia, bude im udelené fx za špeciálny seminár.


Vážení študenti 1. ročníka,
venujte pozornosť priloženým oznamom. Študenti 1 ročníka mZ_RG sú povinní do 18. 10. 2018 si podať písomnú prihlášku na vedenie DP buď u člena katedry alebo si dať schváliť vedenie DP externým školiteľom. Viac v priložených oznamoch. Študenti učiteľstva alebo iných odborov si v prípade záujmu o vedenie DP na KRG musia podať taktiež prihlášku. Odporúčame pred podaním prihlášky (prihlášok - je možné si podať i viac, vtedy vyznačte poradie podľa Vašej priority) konzultovať výber témy s potenciálnym vedúcim DP. Pri výbere témy odporúčame si preveriť, či už podobná alebo identická téma nebola na katedre riešená - napr. na podstránke tohto webu venovanej záverečným prácam alebo (v prípade záujmu o spracovanie tém zameraných na zahraničné krajiny) podľa priloženej mapy v súbore.
Formuláre prihlášok sú v obálke na vitríne oproti sekretariátu katedry B1-543.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
25.10.2018
#2073

Prílohy k oznamu

Temy dipl prac 2018 vysledky prihlasovania 1.pdf [.pdf] 588.03 kB 
Prihlasovanie na témy DP na KRG [.pdf] 695.17 kB 
Priestorové rámce záverečných prác na KRG tematicky lokalizovaných na zahraničné krajiny (do 2018 vrátane) [.jpg] 2.71 MB 
Prihlasovanie pre mZ_RG externý školiteľ [.pdf] 262.2 kB 
© 2011 - 2015