slovensky
english


Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ-RG 1 a vzťahuje sa k predmetu Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000.

V priložených súboroch sú podmienky absolvovania predmetu, aktuálny zoznam prihlásených tém samostatných prác (posterov). Postupne budú pribúdať prezentácie prebraných prednáškok.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
10.10.2018
#2049

Prílohy k oznamu

Prednášky Svet po skončení 2. svetovej vojny (3.10., 10. 10.) [.pdf] 4.79 MB 
Zoznam prihlásených tém posterov 30.9. [.pdf] 205.61 kB 
Prednáška 26.9. [.pdf] 9.46 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 608.36 kB 
© 2011 - 2015