slovensky
english


GeoWíkend VII

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a učitelia geografie.

GeoWíkend VII
Katedra regionálnej geografie v spolupráci s Expedičnou sekciou Slovenskej geografickej spoločnosti organizuje na dni 15. a 16. februára 2020 GeoWíkend Benátky v maskách. Podrobnosti a odkaz na prihlasovací formulár sú v pripojenom súbore.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
15.12.2019
#2039

Prílohy k oznamu

BENATKY_PONUKA.pdf [.pdf] 1.8 MB 
© 2011 - 2015