slovensky
english


GeoWíkend VIII

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a učitelia geografie.

GeoWíkend VIII
Katedra regionálnej geografie v spolupráci s Expedičnou sekciou Slovenskej geografickej spoločnosti organizuje na dni 16. a 18. októbra 2020 GeoWíkend JACHTATLON-BALATON. Podrobnosti a odkaz na prihlasovací formulár sú v pripojenom súbore.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
04.08.2020
#2039

Prílohy k oznamu

TIHANY BALATON 2020.pdf [.pdf] 1.95 MB 
© 2011 - 2015