slovensky
english

Extra

Ponuka zahraničných exkurzií 2015 - 2. časť [17.12.2014]
Zahraničná exkurzia
 

Oznamy

Celkové výsledky cvičení [18.12.2014]
Geografia Slovenska [GRR sk. B]
 
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. - Konzultačné hodiny počas zimného skúškového obdobia [18.12.2014]
 
Prednášky [18.12.2014]
Tematická kartografia [GRR]
 
Študijné materiály, podmienky na absolvovanie predmetu a výsledky zadaní. [18.12.2014]
Historická geografia [GRR1, ZS 3, ZD 2]
 
Materiály k prednáškam [18.12.2014]
Historická geografia (3ZRR) [3ZRR]
 
Ponuka zahraničných exkurzií 2015 - 2. časť [17.12.2014]
Zahraničná exkurzia
 
Eseje ako študijný materiál [17.12.2014]
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000
 
Prezentácie prednášok [17.12.2014]
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000 [GRR]
 
Zápočet [17.12.2014]
Využitie PC v regionálnej geografii [1 GRR (1.skupina)]
 
Výsledky záverečného testu [16.12.2014]
Tematická kartografia [GRR]
 
Priebežné výsledky [16.12.2014]
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]
 
Hodnotenie referátov a prezentácie [12.12.2014]
Všeobecná geografia [1. ročník Bc. štúdia]
 
Výsledky II. zápočtovej písomky [12.12.2014]
Geografia Slovenska [GRR sk. B]
 
Odovzdanie Programu 3 [10.12.2014]
Regionálna analýza
 
Priebežné výsledky (10.12.) [09.12.2014]
Geografia Slovenska [GRR sk. B]
 
Stretnutie k terénnej praxi v inštitúciách regionálneho rozvoja [09.12.2014]
Terénna prax [bakalári ]
 
Referáty+pokyny [09.12.2014]
Regionálna geografia sveta ? VP [1.mZ-RG]
 
Definitívne výsledky zápočtov [09.12.2014]
RGS1 [TvGe GeIt]
 
Priebežné výsledky [09.12.2014]
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]
 
Priebežné výsledky [08.12.2014]
Tematicka kartografia [1 ZRR]
 
Priebežné výsledky [08.12.2014]
RGS3 [TvGe]
 
upozornenie [01.12.2014]
Využitie PC v regionálnej geografii
 
Dáta, 1.12.2014 [01.12.2014]
Využitie PC v regionálnej geografii
 
Katedrálne publikácie on-line [30.11.2014]
 
Dáta a odovzdanie Programu 2 [30.11.2014]
Regionálna analýza
 
Termín záverečného testu [25.11.2014]
Tematická kartografia
 
zadanie [24.11.2014]
Využitie PC v regionálnej geografii [4.]
 

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Mlynská dolina, B1
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Publikácia: 40 rokov Katedry regionálne geografie, ochrany a plánovania krajiny
Publikácia: Regionálne dimenzie Slovenska

Adoptívne dievčatko katedry

© 2011 - 2014