slovensky
english

Extra

Konferencia k príležitosti 40. výročia založenia Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny [01.08.2014]
Podrobnosti bankového spojenia [05.09.2014]

Oznamy

Ponuka zahraničných exkurzií 2015 - 1. časť [12.09.2014] 
Exkurzia Taliansko 2014: Dodať osobné údaje! [02.09.2014] 

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Mlynská dolina, B1
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Zábava

Maco daily - 152
Fotografia dňa

© František Križan
Poďakovanie a inštrukcie
Adoptívne dievčatko katedry
© 2011 - 2014