slovensky
english

Extra

Konferencia k príležitosti 40. výročia založenia Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny [01.08.2014]

Oznamy

Exkurzia Taliansko 2014: Zoznam referátov [22.08.2014] 
Harmonogram štátnych skúšok a obhajob v auguste 2014 [15.08.2014] 
Nová internetová stránka [03.08.2014] 

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Mlynská dolina, B1
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Zábava

Maco daily - 154
Fotografia dňa

© Fero Križan
Poďakovanie a inštrukcie
Adoptívne dievčatko katedry
© 2011 - 2014