slovensky
english

Extra

Ponuka zahraničných exkurzií 2015 - 2. časť [17.12.2014]
Zahraničná exkurzia
 

Oznamy

Výsledky skúšky (prvý opravný termín) [30.01.2015]
Regionálna analýza [GRR]
 
Výsledky z opravného termínu 23.01.2015 [23.01.2015]
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]
 
Termíny skúšok pre opakujúcich študentov [22.01.2015]
Etnické a náboženské konflikty v Európe [3ZRR]
 
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. - Konzultačné hodiny počas zimného skúškového obdobia [22.01.2015]
 
Opravný termín z RGS1 [21.01.2015]
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]
 
Výsledky zo skúšky 20.01.2015 [21.01.2015]
Regionálna geografia sveta ? VP [1.mZ-RG]
 
Výsledky z opravného termínu 15.01.2015 [20.01.2015]
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]
 
Výsledky písomky z Úvodu do geografie a planetárnej geografie 20.1.2015 [20.01.2015]
Úvod do geografie a planetárna geografia [1 ročník učitelia]
 
Všeobecná geografia výsledky 20.1.2015 [20.01.2015]
Všeobecná geografia [1. ročník]
 
Výsledky riadneho termínu skúšky [18.01.2015]
Regionálna analýza
 
Výsledky písomky z úvodu do geografie a planetárnej geografie [15.01.2015]
Úvod do geografie a planetárna geografia [1. ročník Bc. štúdia učitelia]
 
Výsledky z geografie mikroregiónu 1. opravný termín [15.01.2015]
Geografia mikroregiónu [GRR3]
 
Výsledky písomky zo Všeobecnej geografie 13.1.2015 [15.01.2015]
Všeobecná geografia [1. ročník Bc. štúdia]
 
Výsledky zo skúšky 13.01.2015 [13.01.2015]
Regionálna geografia sveta ? VP [1mgrZ-RG]
 
Výsledky z opravného termínu 09.01.2015 [13.01.2015]
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]
 
Výsledky písomky 8.1.2015 Geografia SR [09.01.2015]
Geografia Slovenska [1 ročník učitelia]
 
Výsledky z geografie mikroregiónu 1 [08.01.2015]
Geografia mikroregiónu 1 [GRR3]
 
zápočet - detailné hodnotenie [08.01.2015]
Tematická kartografia
 
Termín opravných zápočtov [06.01.2015]
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]
 
Výsledky zo skúšky 18.12.2014 [06.01.2015]
Regionálna geografia sveta ? VP [1mgrZ-RG]
 
Priebežné výsledky [06.01.2015]
Regionálna geografia sveta 3 [3upBIGE, upMAGE]
 
Termíny skúšky z Úvodu do geografie a planetárnej geografie [05.01.2015]
Úvod do geografie a planetárna geografia [Učitelia]
 
výsledky písomky 16.12.2014 [05.01.2015]
Všeobecná geografia [Všetky skupiny 1. ročník]
 

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Mlynská dolina, B1
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Publikácia: 40 rokov Katedry regionálne geografie, ochrany a plánovania krajiny
Publikácia: Regionálne dimenzie Slovenska

Adoptívne dievčatko katedry

© 2011 - 2015