slovensky
english

Extra

Konferencia k príležitosti 40. výročia založenia Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny [01.08.2014]
Podrobnosti bankového spojenia [05.09.2014]
Stretnutie absolventov, sympatizantov a priateľov katedry [13.10.2014]
Exkurzie, predbežný program plenárneho zasadania a predbežný program rokovania v sekciách [17.10.2014]

Oznamy

RGS3 [TvGe]: Priebežné výsledky [30.10.2014] 
RGS1 [TvGe GeIt]: Priebežné výsledky [30.10.2014] 
Využitie PC v regionálnej geografii [4.sk]: ... [29.10.2014] 
Využitie PC v regionálnej geografii [4.sk]: dáta k cvičeniu [29.10.2014] 
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000 [GRR]: Prezentácie prednášok [28.10.2014] 
Geografia Slovenska [GRR sk. B]: Priebežné výsledky (22.10.) [22.10.2014] 
Regionálna geografia sveta 3 [3upMEGE, BIGE]: dôležitý oznam [21.10.2014] 
Tematická kartografia [GRR]: Prednášky [21.10.2014] 
[mZ-RG]: Výsledky prihlasovania na témy diplomových prác [21.10.2014] 
Historická geografia (3ZRR): Študijný materiál (sylaby) k prednáškam [17.10.2014] 
Historická geografia (1ZRR,2ZD,ZS): Študijný materiál (sylaby) k prednáškam [17.10.2014] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]: Priebežné výsledky [13.10.2014] 
Využitie PC v regionálnej geografii [3.skupina]: zdrojovy text [13.10.2014] 
Historická geografia (1ZRR,2ZD,ZS): Zadania z historickej geografie [08.10.2014] 
Rurálna geografia: Richnava [07.10.2014] 

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Mlynská dolina, B1
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Zábava

Maco daily - 154
Fotografia dňa

© František Križan
Poďakovanie a inštrukcie
Adoptívne dievčatko katedry
© 2011 - 2014