slovensky
english


Extra

Oznam o odovzdávaní záverečných prác na august 2016 [23.06.2016]
 
Dizertačná práca - A. Kasagranda [14.06.2016]
 
Dizertačná práca - T. Charvát [14.06.2016]
 
Dizertačná práca - R. Mikuš [14.06.2016]
 
Dizertačná práca - B. Pirová [14.06.2016]
 
Výsledky prihlasovania na témy bakalárskych prác na rok 2016/17 [02.06.2016]
 

Oznamy

Výsledky zo skúšky 22.6. [23.06.2016]
Regionálna geografia sveta 2 [2upGEAJ,GENJ,BIGE,MAGE]
 
Výsledky zo skúšky 22.6.2016 [23.06.2016]
Regionálna geografia sveta - VP [1mZ-RG]
 
Uzatvorenie predmetu RGS - VP [21.06.2016]
Regionálna geografia sveta ? VP [1mZ-RG]
 
Výsledky zo skúšky 17.06.2016 [21.06.2016]
Regionálna geografia sveta ? VP [1mZ-RG]
 
Opravné písomky [09.06.2016]
Regionálna geografia sveta 2 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]
 

Archív

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Publikácia: Geografia Ázie
Adoptívne dievčatko katedry

Maco SomeTimes

© 2011 - 2015