slovensky
english
S hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že nás náhle opustil jeden zo zakladateľov a dlhoročných pracovníkov Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, prof. RNDr. Ján Paulov, DrSc. (*31.8.1934 - †19.10.2014).
Česť jeho pamiatke.


Parte

Extra

Konferencia k príležitosti 40. výročia založenia Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny [01.08.2014]
Podrobnosti bankového spojenia [05.09.2014]
Stretnutie absolventov, sympatizantov a priateľov katedry [13.10.2014]
Exkurzie, predbežný program plenárneho zasadania a predbežný program rokovania v sekciách [17.10.2014]

Oznamy

Regionálna geografia sveta 3 [3upMEGE, BIGE]: dôležitý oznam [21.10.2014] 
Tematická kartografia [GRR]: Prednášky [21.10.2014] 
[mZ-RG]: Výsledky prihlasovania na témy diplomových prác [21.10.2014] 
Historická geografia (3ZRR): Študijný materiál (sylaby) k prednáškam [17.10.2014] 
Historická geografia (1ZRR,2ZD,ZS): Študijný materiál (sylaby) k prednáškam [17.10.2014] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]: Priebežné výsledky [13.10.2014] 
Využitie PC v regionálnej geografii [3.skupina]: zdrojovy text [13.10.2014] 
Historická geografia (1ZRR,2ZD,ZS): Zadania z historickej geografie [08.10.2014] 
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000 [GRR]: Prezentácie prednášok [08.10.2014] 
Rurálna geografia: Richnava [07.10.2014] 
Ponuka zahraničných exkurzií 2015 - 1. časť [03.10.2014] 
Prihlasovanie na témy diplomových prác 2014/2015 [03.10.2014] 
Geografia Slovenska [GRR sk. B]: Zoznam výskumných území [02.10.2014] 
Tematicka kartografia [1 ZRR]: Podklady a podmienky [30.09.2014] 
Regionálna geografia sveta [3upMAGE+BIGE]: Zadania [25.09.2014] 
Regionálna geografia sveta [2upBIGE+MAGE+GEAJ+GENJ]: Zadania+študijné materiály [25.09.2014] 
Historická geografia (1ZRR,2ZD,ZS): Podmienky na absolvovanie predmetu [25.09.2014] 
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000: Témy esejí [25.09.2014] 
RGS3 [TvGe]: RGS3 podklady [24.09.2014] 
Geografia Slovenska [GRR sk. B]: Základné inštrukcie k cvičeniam [24.09.2014] 

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Mlynská dolina, B1
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Zábava

Maco daily - 155
Fotografia dňa

© František Križan
Poďakovanie a inštrukcie
Adoptívne dievčatko katedry
© 2011 - 2014