slovensky
english

Extra

Exkurzia SR 2015 - základné informácie a prihlasovanie [18.02.2015]
Exkurzia SR 2015
 
Ponuka zahraničných exkurzií 2015 - 2. časť (nové - predĺžené prihlasovanie do 28. 2. 2015) [04.02.2015]
Zahraničná exkurzia
 

Oznamy

Konečné výsledky z cvičení [23.04.2015]
Geografia Slovenska [GRR sk. B, GS sk. A]
 
Pokyny pre finalizáciu a odovzdanie diplomových a bakalárskych prác na KRG (aktualizované) [22.04.2015]
 
Zadanie č. 5 - Kolónie a závislé územia (do 29.-30.4. 2015) [20.04.2015]
Úvod do politickej a regionálnej geografie
 
Opravný zápočet [20.04.2015]
Geografia Slovenska
 
Priebežné hodnotenie [17.04.2015]
Geografia Slovenska (cvičenia) [2ZS]
 
Priebežné výsledky + 2. zápočtová písomka [16.04.2015]
Geografia Slovenska [GRR sk. B, GS sk. A]
 
Doplnkové mapy k prednáškam [14.04.2015]
Úvod do politickej a regionálnej geografie
 
Prednášky - Gurňák [14.04.2015]
Etnické a náboženské konflikty v Európe [ZRR2]
 
Témy referátov pre 1. roč. mZ-RG [13.04.2015]
Exkurzia SR 2015 [mZ-RG]
 
Náhradný termín 1. zápočtu [08.04.2015]
Geografia Slovenska
 
Zadanie č. 4 - Rakúsko-Uhorsko (do 15./16. 4. 2015) [08.04.2015]
Úvod do politickej a regionálnej geografie
 
Exkurzia Turecko 2015 - zrušená!!! [31.03.2015]
Zahraničná exkurzia
 

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Mlynská dolina, B1
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Publikácia: 40 rokov Katedry regionálne geografie, ochrany a plánovania krajiny
Publikácia: Regionálne dimenzie Slovenska

Adoptívne dievčatko katedry

© 2011 - 2015