slovensky
english

Extra

GEOQÍZ 2020 výsledky [29.03.2020]
[GRR]
 
Zmena termínu vernisáže [09.03.2020]
 
Pozrite si Náučný chodník katedrou [08.03.2020]
 
Čaj po piatej - SpolUkMoRu - odklad na neurčito [08.03.2020]
 
Nová rubrika - Vypočujte si podcasty [07.03.2020]
 

Oznamy

Úvod do politickej a regionálnej geografie - podmienky predmetu, cvičenia, prednášky - samoštúdium [27.03.2020]
 
Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, zadania a prednášky - samoštúdium [19.03.2020]
 
Geomarketing: samoštúdium [13.03.2020]
 
Účelové vlastnosti krajiny: samoštúdium [13.03.2020]
 
Trvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia: samoštúdium [11.03.2020]
 
Regionálna geografia Slovenska: samoštúdium [11.03.2020]
 
Zber, mapovanie a primárne spracovanie geografických dát: samoštúdium [11.03.2020]
 
Úlohy počas obdobia samoštúdia [11.03.2020]
[2upBIGE, 2upMAGE]
 
RG sveta (3) Ázia (UGe) - podmienky, prednášky [04.03.2020]
RGS3
 

Archív

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Čo sme nové napísali
Fotografia dňa
Katedra v médiách

 

 

FB katedry
 
FB Geografických exkurzií a expedícií

 

 

 
 
Vypočujte si podcasty
 
 

 

 
 
Adoptívne dievčatko katedry
 
 

 

 

 

icons made by trinh-ho and freepik from www.flaticon.com and modified by ktk
© 2011 - 2015