slovensky
english

Mgr. Martin Šveda, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vedecko-výskumné zameranie

Suburbanizácia, zmeny v krajinnej pokrývke a vo využití zeme,transformácia vidiecko-mestského prostredia.
© 2011 - 2015