slovensky
english

RNDr. Karol Kasala, PhD.

vedecký pracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vedecko-výskumné zameranie

Teória a metodológia regionálnej geografie
Trendy vývoja svetovej ekonomiky a spoločnosti
© 2011 - 2015