slovensky
english

Extra

Štátne záverečné skúšky a obhajoby DP [15.05.2018]
[GRR, učiteľstvo geografie]
 
Prihlasovanie na témy bakalárskych prác na akademický rok 2018/2019 - výsledky [10.05.2018]
 
Exkurzia SR 2018 - posledné informácie pre účastníkov pred odjazdom [09.05.2018]
 
Oznam o finalizácii a odovzdávaní bakalárskych prác v roku 2018 [04.05.2018]
 

Oznamy

Cvičenia z ÚPG a RG - podmienky, prezentácie, výsledky cvičení [13.05.2018]
 
Priebežné výsledky z cvičení [09.05.2018]
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]
 
Trvalo udržateľný rozvoj - otázky ku skúške [09.05.2018]
Trvalo udržateľný rozvoj a jeho regionálna dimenzia
 
Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, prednášky (Gurňák), hodnotenie zadaní, riadny termín [03.05.2018]
 
FG SVK cvičenie ZRR [25.04.2018]
Geografia Slovenska [ZRR]
 

Archív

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Nová publikácia: Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov


Fotografia dňa


Adoptívne dievčatko katedry
Čo je Maco SomeTimes


Maco SomeTimes 04/2018


Archív Maca SomeTimes
© 2011 - 2015