slovensky
english

Extra

Návrh zahraničných exkurzií a výjazdov 2015/2016 [14.05.2015]
Zahraničné exkurzie 2015/2016
 
Otázky na štátne magisterské skúšky - odbor [04.05.2015]
Štátnicové otázky
 
Exkurzia SR 2015 - informácie o odjazde pre všetky skupiny [04.05.2015]
Exkurzia SR 2015
 

Oznamy

Výsledky zo skúšky 14. 05. 2015 [17.05.2015]
Regionálna geografia sveta ? VP [1mZ-RG]
 
Geografia mikroregiónu 2 Zápis v AIS [16.05.2015]
Geografia mikroregiónu 2 [GRR3]
 
Výsledky z 3. testu a skúšky z 12.5. [15.05.2015]
Regionálna geografia sveta 2 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]
 
Ponuka tém bakalárskych prác na rok 2015/16 [15.05.2015]
[GRR2]
 
Pokyny pre finalizáciu a odovzdanie bakalárskych prác na KRG (aktualizované) [15.05.2015]
 
RGS2 hodnotenie [14.05.2015]
RGS2 [TvGe]
 
Záverečné hodnotenie [14.05.2015]
Geografia Slovenska (cvičenia) [2ZS]
 
Návrh zahraničných exkurzií a výjazdov 2015/2016 [14.05.2015]
Zahraničné exkurzie 2015/2016
 
Témy referátov na exkurziu SR 2015 [06.05.2015]
Exkurzia SR 2015 [2GRR, mUTGa, mupMAGE, mupBIGE]
 
Výsledky cvičení [06.05.2015]
Úvod do politickej a regionálnej geografie
 
Harmonogram obhajob diplomových prác a mgr. štátnych skúšok na KRG máj 2015 [06.05.2015]
 
Prednášky - Gurňák + sylaby ku skúške [05.05.2015]
Etnické a náboženské konflikty v Európe [ZRR2]
 
Termín 2. testovania [05.05.2015]
Geografia Slovenska
 
Otázky na štátne magisterské skúšky - odbor [04.05.2015]
 
Exkurzia SR 2015 - informácie o odjazde pre všetky skupiny [04.05.2015]
 
Čaj po šiestej [28.04.2015]
 
Témy referátov pre 1. roč. mZ-RG [28.04.2015]
Exkurzia SR 2015 [mZ-RG]
 
Súčasné problémy sveta a európska integrácia - termíny skúšok 2015 [27.04.2015]
EÚ a súčasné problémy sveta
 

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Mlynská dolina, B1
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Publikácia: 40 rokov Katedry regionálne geografie, ochrany a plánovania krajiny
Publikácia: Regionálne dimenzie Slovenska

Adoptívne dievčatko katedry

© 2011 - 2015