slovensky
english


Extra

Exkurzie jeseň 2015 [04.05.2015]
exkurzie 2015 jeseň
 

Oznamy

Čaj po šiestej - Kanada - Vancouver [24.11.2015]
 
Hodnotenie testovania I - RNDr. Mydlová [19.11.2015]
Geografia Slovenska (cvičenia) [3 ZS sk.B]
 
zadanie [19.11.2015]
Využitie PC v regionálnej geografii
 
Exkurzia Západné Čechy s výjazdmi do Bavorska a Saska 2016 [19.11.2015]
Zahraničná exkurzia
 
Prednášky z GPS 1945-2000 [19.11.2015]
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000 [mZ-RG]
 
Prednášky z Historickej geografie [19.11.2015]
Historická geografia
 
Vzdelávanie IPV - materiály k prednáškam z RG sveta [18.11.2015]
 
grafy [12.11.2015]
Využitie PC v regionálnej geografii
 
Dáta z cenzu 2011 [11.11.2015]
Humánna geografia Slovenska
 
Tematická kartografia_cvičenie 4 [10.11.2015]
[1ZRR]
 
Prednášky z Tematickej kartografie (Gurňák) [04.11.2015]
Tematická kartografia [GRR]
 
TK priebežné hodnotenie [01.11.2015]
Tematická kartografia [1GRR]
 

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Publikácia: Geografia Ázie
Adoptívne dievčatko katedry

© 2011 - 2015