slovensky
english


Extra

Vypísané okruhy tém na bakalárske práce na rok 2016/2017 [11.05.2016]
[ZRR]
 
Exkurzia SR 2016 - základné pokyny, miesto stretnutia [10.05.2016]
 
Harmonogram obhajob diplomových prác a mgr. štátnych skúšok na KRG máj 2016 [05.05.2016]
 

Oznamy

Výsledky zo 4. písomky a skúšky [25.05.2016]
Regionálna geografia sveta 2 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]
 
RGS2 cvičenie - finalne hodnotenie [24.05.2016]
RGS2 [TvGe, GeIt]
 
Cvičenie - hodnotenie [22.05.2016]
[2ZIK, 2ZEP, 3ZS]
 
Exkurzia Rakúsko [14.05.2016]
Regionálny rozvoj vo vybratých štátoch EÚ [1. roč bc]
 
Záverečné hodnotenie [12.05.2016]
Geografia Slovenska [2ZIK]
 
Humánna geografia Slovenska - skúška [05.05.2016]
 
Geografia Slovenska - zápočet [05.05.2016]
 
Úvod do politickej geografie: Podmienky absolvovania predmetu, cvičenia, zadania [04.05.2016]
Úvod do politickej a regionálnej geografie
 

Archív

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Publikácia: Geografia Ázie
Adoptívne dievčatko katedry

Maco SomeTimes

© 2011 - 2015