slovensky
english


Extra

Otázky na štátne bakalárske skúšky - odbor [10.06.2015]
Štátnicové otázky
 
Návrh zahraničných exkurzií a výjazdov 2015/2016 [14.05.2015]
Zahraničné exkurzie 2015/2016
 
Otázky na štátne magisterské skúšky - odbor [04.05.2015]
Štátnicové otázky
 

Oznamy

Výsledky zo skúšky 17.6.2015 [27.06.2015]
Regionálna geografia sveta ? VP [1mZ-RG]
 
Výsledky z predmetu, dátum opravných testov [25.06.2015]
Regionálna geografia sveta 2 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]
 
Oznam o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác na augustový termín 2015 [16.06.2015]
 
Výsledky zo skúšky [14.06.2015]
Regionálna geografia sveta ? VP [1mZ-RG]
 
Výsledky prihlasovania na témy bakalárskych prác [11.06.2015]
 
Otázky na štátne bakalárske skúšky - odbor [10.06.2015]
Štátnicové otázky
 
Harmonogram obhajob bakalárskych prác a bc. štátnych skúšok na KRG jún 2015 [08.06.2015]
 

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Mlynská dolina, B1
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Publikácia: 40 rokov Katedry regionálne geografie, ochrany a plánovania krajiny
Publikácia: Regionálne dimenzie Slovenska

Adoptívne dievčatko katedry

© 2011 - 2015